thành lập Công ty Cổ phần, điều kiện thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần cần những gì, thành lập công ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty, thành lập công ty trọn gói,  

Tôi chuẩn bị thành lập Công ty cổ phần về đào tạo. Tôi đang băn khoăn về tên công ty. Không biết trong tên công ty thì có được phép có chữ "Học Viện" không? (Tôi chỉ thành lập công ty và thành lập trung tâm đào tạo bình thường)
 
 
Trả lời: Chào bạn, việc đặt tên công ty đã được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp 2005. Tên doanh nghiệp phải đầy đủ hai hoặc ba thành tố sau đây:
 
Loại hình doanh nghiệp + (Ngành nghề kinh doanh có đăng ký) + Tên riêng của doanh nghiệp. 
 
Ngày trước một số sở kế hoạch & đầu tư ở các tỉnh không quy định rõ phải có tên loại hình với loại hình doanh nghiệp tư nhân nhưng hiện nay thì đến cả doanh nghiệp tư nhân cũng đã thống nhất mô hình trên.
 
Trở lại vấn đề của bạn, nếu bạn nhất thiết phải có chữ học viện thì theo mình là không được. 
 
Căn cứ tại Điều 32. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp
 
 
 
"....
 
2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó."