Giám đốc ở Công ty cổ phần trách nhiệm của giám đốc công ty cổ phần quyền hạn của giám đốc công ty cổ phần  

mẫu hợp đồng thuê Giám đốc ở Công ty cổ phần.
Điều lệ Công ty qui định:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
- Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
 
 
Trả lời: Hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa các bên, làm sao có mẫu chung cho tất cả mọi người được. Bạn nên thảo hợp đồng theo quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc và công ty bạn. Nhưng phải thỏa mãn điều lệ công ty quy định về giám đốc.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư