Lương của giám đốc cty TNHH MTV ( do 1 cá nhân làm chủ ), nếu bên em có chi trả lương cho Giám Đốc thì hạch toán vào chi phí quản lý DN bình thường nhưng nó là chi phí kế toán, cuối năm em làm tờ khai QT Thuế TNDN phải loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

 
Tại TT 130/2008/TT_BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều luật thuế TNDN đã nêu rõ :
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
 
2.5. Chi tiền lương, tiền công  thuộc một trong các trường hợp sau:
 
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư