Trong loại hình Cty TNHH hai thành viên trở lên, tại khoản 5 Điều 49: "Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viênthực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty".

 
Theo quy định trên có thể được hiểu chủ tịch HĐTV có thể ủy quyền cho một thành viên khác mà người này không phải là thành viên HĐTV không? hay người được ủy quyền phải là thành viên HĐTV không?
 
Theo mình, nếu xét về bản chất thì phải ủy quyền cho TV là thành  viên thuộc HĐTV, nhưng trong Luật DN còn chưa rõ ràng, nhập nhằng giữa các khái niệm: thành viên (nếu TV là cá nhân thì dễ hiểu, nhưng nếu thành viên là tổ chức thì tổ chức này phải cử đại diện theo ủy quyền-và những người này là thành viên HĐTV), thành viên HĐTV (lúc thì ghi rõ, lúc thì chỉ ghi là thành viên-mọi người phải tự hiểu chăng).
 
Mong mọi người trao đổi, cho thêm ý kiến để giúp mình thêm "khai thông đầu óc" ah.
 
Cám ơn và chúc mọi người  sức khỏe đầu năm.
 
 
 
Trả lời: Chào bạn,
 
Theo tôi, đã quy đinh như vậy tức là phải hiểu là Chủ tịch HĐTV phải uỷ quyền cho một thành viên của HĐTV ...
 
Việc một thành viên là tổ chức được uỷ quyền cũng không ảnh hưởng đến quy định nói trên. Nếu Chủ tịch HĐTV uỷ quyền cho một thành viên là tổ chức cũng tuân theo quy định. Lúc đó, người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nhân danh tổ chức mà mình đại diện (cùng với quyền và nghĩa vụ được uỷ quyền của Chủ tịch HĐTV).

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư