Nếu một người tốt nghiệp trung cấp kế toán, có 3 năm kinh nghiệm làm kế toán, và có chứng chỉ kế toán trưởng thì có được làm kế toán trưởng không? Công ty mà người kế toán đó dang làm có quy mô nhỏ dưới 30 nhân viên.
 
Trả lời: Chào bạn,
 
Theo pháp luật về kế toán, tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng (KTT) được quy định như sau:
 
1. Về đạo đức:
 
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.
 
2. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
 
- Đối với KTT của các đơn vị kế toán như: Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân,Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã và KTT các công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên.
 
Các trường hợp còn lại phải có bằng cấp Cao đẳng hoặc đại học trở lên.
 
- Đối với KTT là người Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác giao dịch và làm việc.
 
3. Về thời gian công tác thực tế kế toán:
 
Đối với KTT của các đơn vị kế toán như: Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã và KTT các công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm nếu có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
 
Điều kiện để được bổ nhiệm làm KTT:
 
1. Thỏa mãn 3 tiêu chuẩn nêu trên;
 
2. Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 
3. Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán như sau:
 
    - Người chưa thành niên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính.
 
    - Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
 
    - Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả KTT trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
 
    - Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư