Năm 2011 DN tôi có đăng ký giấy phép quảng cáo trên xe oto. Năm 2013 giấy phép đó hết thời hạn. Chúng tôi muốn đăng ký lại, nhưng đến Sở Giao thông vận tải, Sở văn hóa lại không cấp phép. Theo luật quảng cáo của năm 2013 thì quảng cáo trên phương tiện giao thông hình như ko phải xin cấp phép nữa là đúng hay sai? Nếu sai thì chúng tôi phải chuẩn bị chứng từ gì và nộp ở đâu để được cấp phép???? xin chân thành cảm ơn

 
 
 
Trả lời: Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên thành xe ô tô)
 
a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính
 
Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.
 
Bước 2:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
 
Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn.
 
b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính
 
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ
 
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1);
 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
 
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
 
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);
 
+ Đăng ký xe ô tô và điều kiện lưu hành xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc thẩm định (bản sao công chứng).
 
+ Trường hợp xe không chính chủ phải có hợp dồng hoặc bản thoả thuận thực hiện quảng cáo giữa tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo với chủ phương tiện.
 
- Quảng cáo trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận nội dung quảng cáo của cơ quan quản lý nhà nước về y tế, nông nghiệp.
 
* Số lượng hồ sơ:   01 bộ
 
d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
 
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
 
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thực hiện quảng cáo
 
g) Phí, lệ phí: 
 
Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1 cái.
 
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo(Phụ lục 1)
 
i) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 
- Quảng cáo hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng hoá; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hoá là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ;
 
- Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;
 
- Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
k) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính
 
- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/PL-UBTVQH10;
 
- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 
- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 
- Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính;
 
- Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính;
 
- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư