tôi có cùng thắc mắc vói bạn Trang về thời hạn góp vốn công ty cổ phần. Tôi đồng ý với ý kiến thứ nhất của luật sư "Luật doanh nghiệp đã quy định công ty cp phải góp đủ vốn đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh"
 
 
Tuy nhiên, Điều 6 ND102/2010 có quy định:
 
Điều 6. Vốn điều lệ của công ty và số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần
 
 
 
 
3. Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên.
 
 
 
4. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 
 
 
 Xin hỏi luật sư: có gì khác biệt giữa 2 thời hạn này? Quan điểm của tôi là: (i) Nếu điều lệ cty CP không quy định rõ thời hạn góp vốn thì các thành viên phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày; (ii) Nếu Điều lệ cty CP có có quy định rõ thời hạn góp vốn thì thời hạn đó không vượt quá 36 tháng theo hướng dẫn tại Điều 6 ND102.
 
1 câu hỏi nữa là: Trường hợp cty CP đã quy định thời hạn góp vốn trong Điều lệ, nay muốn gia hạn thêm thời gian góp vốn dài hơn so với thời hạn trong Điều lệ có được hay không? Nếu được, thời gian gia hạn này có được dài hơn 36 tháng??
 
Trả lời: Trên thực tế, vấn đề đăng ký vốn điều lệ (VĐL) và thời điểm góp vốn hoặc mua cổ phần được quyền chào bán đang có một số ý kiến bình luận khác nhau. Theo tôi, có thể chia thành 2 giai đoạn như sau:
 
 
    1. Trước khi có NĐ102/2010/NĐ-CP: /> 
    - Khi ĐKKD, VĐL ghi trên GCNĐKKD tương đương với tổng số CP được quyền chào bán của cty sẽ bao gồm:
 
        + Giá trị CP Cổ đông sáng lập (CĐSL) đăng ký mua (phải chiếm tối thiểu 20% tổng số CP được quyền chào bán). Số CP đăng ký mua này phải được thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày cty được cấp GCNĐKKD.
 
        + Giá trị CP được quyền chào bán còn lại do các CĐSL không đăng ký mua sẽ được chào bán và bán hết trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày cty được cấp GCNĐKKD.
 
    - Sau 03 năm, nếu không bán hết số CP còn lại nói trên cty phải tiến hành thủ tục giảm VĐL với SKHĐT.
 
    2. Sau khi có NĐ102/2010/NĐ-CP: lại có quy định khác
 
    - Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.(Khoản 4 Điều 6 NĐ 102)
 
    Thêm nữa, Khoản 4 Điều 40 NĐ43/2010/NĐ-CP cũng khẳng định thêm là: "Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán".
    
    Như vậy, VĐL ghi trên GCNĐKDN sẽ nhỏ hơn theo cách ghi trước đây, tức là chỉ ghi giá trị CP mà CĐSL (và cổ đông phổ thông khác) đăng ký mua và thanh toán trong 90 ngày, kể từ ngày cty được cấp GCNĐKDN.
 
    - Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần là số cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng số cổ phần do cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.(Khoản 5 Điều 6 NĐ 102).
 
    Ở đây lại xuất hiện cụm từ mới mà LDN không nói đến: "Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh". 
 
    Quy định về số CP được quyền phát hành (chào bán) này không thay đổi so với trước.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư