Từ khóa:  thành lập cty con, các bước thành lập công ty, quy trình thành lập công ty, thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty tnhh, thủ tục thành lập công ty tnhh, thành lập công ty tnhh 1 thành viên, thành lập công ty tnhh 2 thành viên,

Thành lập công ty con cần thủ tục gì.?

Liên quan đến vấn đề bạn hỏi tôi có ý kiến bổ sung như sau:

Thứ nhất: Công ty của bạn muốn thành lập một công ty con cổ phần thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện về số cổ đông (tối thiểu là 03) và Công ty bạn phải nắm giữ đủ số cổ phần chi phối.

Hồ sơ trình tự thủ tục thành lập theo quy định tại Nghị định số43/2010/NĐ-CP và TT14/2010/TT-BKH về việc trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.

- Hồ sơ bao gồm:

+Giấy đề nghị doanh nghiệp (theo mẫu)

+Dự thảo Điều lệ

+Danh sách cổ đông sang lập

+CMND hoặc Hộ chiếu, GCNĐKKD của cổ đông sáng lập (bản sao)

Cơ quan cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt địa chỉ trụ sở chính.

- Thời hạn: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Lệ phí: 210.000 đồng

Thứ hai: Sau khi thành lập xong công ty bạn muốn chuyển 49% cổ phần cho công ty nước ngoài cần phải thực hiện theo trình tự tại quyết định Số88/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Và phải thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nói chung việc thành lập công ty của bạn thì rất đơn giản song việc chuyển nhượng cổ phần cho một tổ chức nước ngoài lại là một thủ tục tương đối phức tạp. Tối nhất, bạn nên thuê một Ls hoặc một công ty Luật giúp bạn những thủ tục này.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư