Công ty em là công ty TNHH 2 thành viên vốn trong nước. Do đặc thù kinh doanh, nên mỗi ngày công ty phải ký nhiều hợp đồng mua bán với nhiều khách hàng (giá trị hợp đồng khoảng 50 triệu đồng trở xuống).

Để tiện lợi trong công việc, Tổng giám đốc (có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) viết giấy ủy quyền để ủy quyền cho một nhân viên bộ phận kinh doanh ký hợp đồng mua bán trực tiếp với khách hàng. Công ty em làm như vậy có được không? Nghe nói là phải uỷ quyền cho Phó giám đốc hoặc trưởng phòng ký hợp đồng mới đúng quy định. Em tìm quy định mà không thấy.

Nhờ luật sư giúp đỡ. Chân thành cám ơn.

TRả lời: Chào bạn, Trong trường hợp điều lệ của công ty không có quy định nào khác thì Giám đốc (Tổng giám đốc) có quyền ủy quyền cho người khác là các trưởng các bộ phận trong công ty được ký thay các loại văn bản thuộc lĩnh vực do bộ phận đó phụ trách. Trân trọng chào bạn.