công ty e đầu năm nay mới bắt đầu đóng bảo hiểm cho người lao động và e phụ trách việc này.
e đã làm theo hd của bên BH nhưng có một vài vấn đề nội bộ nên e không thể nộp HS sớm cho BH được
ngày 05/04/2011, e mang HS nộp thì bên BH nói HS của e sai, có thể do e không hiểu rõ hd lập tờ khai của BH. e muốn hỏi xem ai có bản hướng dẫn lập các tờ khai một cách dễ hiểu nhất không a?
kèm theo cái sai đó thì bên BH nói với e là từ 01/04/2011 sẽ thay đổi HS tăng mới đó là:khai BM 01a-TBH, và 03a-TBH thay vì phải khai BM 02a-TBH và một số chi tiết khác nữa.
mọi người có thể hd giúp e khai chi tiết BM 03a - TBH đối với đơn vị tăng mới không a?
than!

 

Trả lời: Theo quy định thì chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày nhận việc Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập báo cáo khai trình sử dụng lao động cho cơ quan quản lý lao động ( phòng/sở lao động TB-XH). Tuy nhiên trong 1 vài trường hợp cơ quan lao động vẫn chấp thuận khai báo trễ miễn sao chưa quá 1/2 thời gian ký kết hợp đồng lao động. VD người lao động vào nhận việc ngày 01/01/2011 nếu ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng thì đến tháng 5/2011 bạn vẫn có thể lập báo cáo khai trình SDLD.

Biểu mẫu 1a-TBH là DS Lao Động đề nghị cấp sổ BHXH, 3a-TBH là DS Điều chỉnh lao động và mức đóng BHYT,BHXH, BHTN. Các biểu mẫu này đã áp dụng từ lâu chắc do cơ quan BHXH ở chỗ bạn cập nhật chậm. Các vấn đề bạn thắc mắc về BHXH, thang bảng lương bạn có thể liên lạc với tôi theo email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . DT 0937383027 tôi sẽ cố gắng giúp bạn. Chúc bạn thành công