Từ khóa: đăng ký BHXH, đăng ký bhxh lần đầu, thủ tục đăng ký bhxh, đăng ký bảo hiểm, đăng ký bhxh bhyt, đơn đăng ký bhxh, mẫu 301, mẫu đăng ký bhxh, mã tỉnh đăng ký bhxh, thủ tục đăng ký bhxh, thủ tục đăng ký bhxh lần đầu 2012, thủ tục đăng ký bhxh bhyt bhtn lần đầu, thủ tục đăng ký bhyt, thủ tục đăng ký đóng bảo hiểm, thủ tục tham gia bhtn, thủ tục đăng ký bhxh lần đầu,

Hỏi: cho em hỏi là tờ khai tham gia BHXH thì em phải lấy theo mẫu nào?
Công ty em đóng bảo hiểm cho 5 người thì có phải đóng thêm bảo hiểm thất nghiệp không

Trả lời: 

Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu Công ty bạn cần nộp những giấy tờ sau:
1. Đơn đăng ký BHXH ( bạn có thể xin mẫu tại cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp bạn đóng trụ sở)
2. Hệ thống thang bảng lương đã được Cơ quan lao động ( Phòng/sở lao động) xác nhận.
3. Báo cáo khai trình sử dụng lao động đã được phòng/sở lao động phê duyệt.
4. Công văn giải trình lý do nộ chậm ( nếu công ty bạn đã thành lập quá 6 tháng mà chưa đăng ký BHXH).
5. Danh sách lao động tham gia BHXH ( theo mẫu của Cơ quan BHXH nơi công ty bạn có trụ sở).
6. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của những lao động có tên trong danh sách tham gia BHXH.
Đối với trường hợp dưới 10 lao động thì không phải tham gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Ngoài ra bạn cần phải photo bảng lương của đơn vị bạn ( mỗi tháng 01 bản) từ ngày hoạt động đến thời điểm đăng ký.
Mức tiền lương tiền công dùng để đóng BHXH là mức tiền lương tiền công ghi trong Hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp mang tính chất thường xuyên như phụ cấp trách nhiệm, độc hại, tham niên và thâm niên vượt khung...
Chúc bạn thành công