Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Thủ tục thay đổi con dấu công ty

Thủ tục thay đổi con dấu công ty

Email In

Vui lòng cho tôi biết thủ tục thay đổi con dấu ông ty tại TPHCH

như thế nào? phải nộp hồ sơ tại đâu và hồ sơ gồm những gì?

Trả lờiliên hệ Văn phòng luật sư để làm thủ tục thay đổi con dấu 0946 402 565)

 

 chào bạn,

 

Hồ sơ thay đổi con dấu gồm:
1. Đơn đề nghị đổi mẫu dấu (2 bộ);
2. Bản sao GCNĐKKD (2 bộ);
3. Thư giới thiệu người đi làm thủ tục đổi con dấu (1 bản).

 

Sau đó khi đi nhận con dấu mới thì phải mang:
1. Con dấu cũ;
2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
3. Thư giới thiệu người đi nhận con dấu mới (1 bản).

 

Dịch vụ thay đổi con dấu

- Thay đổi dấu tròn tại công an
Thời gian: 2 ngày
Phí thay đổi: 700.000 đ

 

Tham khảo:

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI MẪU DẤU

 

Kính gửi : ...

 

Công ty ....
Đại diện : ông ( bà ) .... Chức vụ : .....
Trụ sở : ....
Giấy CN ĐKKD số .............. ngày

 

Kính đề nghị cơ quan công an cấp đổi mẫu dấu cho Công ty
Lý do :  đã Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH MTV sang Cty Cổ phần

 

Trân trọng kính chào.

 

Ngày tháng năm
Đại diện Công ty
Ký, đóng dấu

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: