Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Đơn xin thay đổi con dấu, thủ tục đổi mẫu dấu công ty
baner

Đơn xin thay đổi con dấu, thủ tục đổi mẫu dấu công ty

Email In

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI MẪU DẤU

Kính gửi : ...

Công ty ....
Đại diện : ông ( bà ) .... Chức vụ : .....
Trụ sở : ....
Giấy CN ĐKKD số .............. ngày

Kính đề nghị cơ quan công an cấp đổi mẫu dấu cho Công ty
Lý do :  đã Thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH MTV sang Cty Cổ phần

(hoặc lý do khác: dấu mờ, mực nhòe, không rõ chữ)

Trân trọng kính chào.

Ngày tháng năm
Đại diện Công ty
Ký, đóng dấu

 

 

liên hệ Văn phòng luật sư để làm thủ tục thay đổi con dấu 0906.819.993

 

Dịch vụ thay đổi con dấu

 

- Thay đổi dấu tròn tại công an 
Thời gian: 2 ngày
Phí thay đổi: 700.000 đ