Hỏi:

Cty em có thành lập nhiều trung tâm, trung tâm có bán máy tính xách tay. Cty em muốn mua máy tính xách tay của trung tâm đó có được không?(mua dưới 10 triệu).
Có vi phạm luật nào không?
Thanks.

Trả lời:

Chào bạn,

Trung tâm là đơn vị phụ thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân, không có vốn độc lập. Do vậy, xét về mặt chủ thể thì trung tâm không có tư cách độc lập để ký hợp đồng với công ty.

Thông thường, Công ty mở  Trung tâm là nhằm mục đích thuận tiện hơn trong việc giao dịch, bán hàng. Hàng hóa tại Trung tâm thực chất đã là của Công ty. Do vậy, nếu nay công ty lại “mua” hàng hóa của chính mình – thì hành vi này thực chất không làm phát sinh quan hệ pháp lý chuyển dịch quyền sở hữu hàng hóa. Xét về mặt pháp luật, động tác “mua” này thực chất là hành vi gian dối và làm phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến thuế, đến quản lý tài chính … theo hướng không đúng với qui định của pháp luật.

Tóm lại, trong trường hợp như bạn hỏi, tôi cho rằng Công ty ký hợp đồng mua hàng với Trung tâm của mình là không đúng theo qui định của pháp luật.