Chúng tôi ký hợp đồng với công ty A  của Việt Nam về việc cung cấp 01 thiết bị của tập đoàn Haulotte của Pháp với yêu cầu thiết bị xuất xứ từ Pháp. Khi nhận được thiết bị thì công ty A trình cho chúng tôi hồ sơ nhập khẩu thiết bị gồm:

1. Chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Phòng thương mại và công nghiệp Sait-Etienne - Pháp cấp với người bán hàng là Tập đoàn Haulotte - Pháp và người nhận hàng là Công ty Haulotte Singapore Pte Ltd trong đó có nội dung xác nhận nguồn gốc thiết bị là từ Pháp.(Bản photocopy)

2.Vận tải đơn đường biển với nhà xuất khẩu thiết bị là Công ty Haulotte Singapore Pte Ltd và người nhận thiết bị là Công ty A Việt Nam. Theo vận tải đơn này thì thiết bị được vận chuyển từ cảng Sigapore đến cảng Hải Phòng.

3.Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) do Công ty Haloutte Singapore Pte Ltd cấp có nội dung xác nhận thiết bị có xuất xứ từ Pháp.

4. Tờ khai hải quan có xác nhận của Hải Quan Hải Phòng nội dung cơ bản sau:
- Người nhập khẩu là Công ty A Việt Nam

- Người xuất khẩu là Công ty Haulotte Singapore Pte Ltd.

- Thuế nhập khẩu là %.

- Hàng hóa đã được thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan.
Khi chúng tôi yêu cầu Công ty A trình cho chúng tôi Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) do Phòng thương mại Singapore cấp thì Công ty A trả lời là không có và hồ sơ nhập khẩu như vậy là đầy đủ rồi. Như vậy với hồ sơ nêu trên có đủ cơ sở để xác định nguồn gốc xuất xứ thiết bị là từ Pháp không? Theo quy định cụ thể nào? Công ty Haloutte Singapore Pte Ltd có được quyền cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa không? Nếu không đủ cơ sở xác định thì chúng tôi phải làm gì?

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

Trả lời:

 

Một số ý trao đổi cùng bạn như sau:

“Xuất xứ hàng hóa” là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. "Giấy chứng nhận xuất xứ" (C/O – CERTIFICATE OF ORIGIN) là văn bản do tổ chức thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hoá cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá đó. (Khoản 1, 4 điều 3 Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa).

- C/O cấp trực tiếp: C/O cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ, trong đó nước xuất xứ cũng có thể là nước xuất khẩu.

- C/O giáp lưng (back to back C/O): C/O cấp gián tiếp bởi nước xuất khẩu không phải là nước xuất xứ.

Về nguyên tắc, các nước chỉ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa có xuất xứ của quốc gia mình. Tuy nhiên thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. Việc xuất hiện các nước trung gian có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể theo mạng lưới phân phối của nhà sản xuất, hoặc do hàng hóa được mua đi bán lại qua các nước trung gian,… Để tạo thuận lợi cho các hoạt động này, một số nước có qui định hàng nhập khẩu vào nước mình khi xuất khẩu có thể được cấp C/O giáp lưng trên cơ sở C/O gốc của nước xuất xứ. Dù C/O trực tiếp hay C/O giáp lưng đều phải được Tổ chức có thẩm quyền cấp.

Như vậy, để xác định xuất xứ hàng hoá từ Pháp phải có: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Phòng thương mại và công nghiệp Sait-Etienne – Pháp cấp (bản chính – bản pho-to không thể xác định được) hoặc Chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cơ quan có thẩm quyền Singapore cấp (bản chính).

 

 

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết