Luật DN quy định điều kiện làm giám đốc Cty TNHH, Cty CP phải là thành viên hoặc cổ đông sở hữu tối thiểu 10% VDL ( điều 57, 116) hoặc người khác......có năng lưc...vv . Có ý kiến cho rằng " người khác" ở đây là những cổ đông hoặc thành viên sở hữu ít hơn 10%VDL. Nhưng có ý kiến lại cho rằng đó là để chỉ người o phải là cổ đông,thành viên mà doanh nghiệp thuê làm giám đốc. Mong các bạn cho biết ý kiến về việc này

Trả lời:( tham khảo)

Vấn đề này luật không quy định rõ vì thế căn cứ vào điều lệ của công ty và nếu điều lệ của công ty cũng không điều chỉnh thì cứ theo quy định tại điều 57, 116 Luật doanh nghiệp, điều 13 nghị định 139. Luật không quy định cụ thể và cũng không cấm nên theo nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không ngăn cấm thì giám đốc công ty cổ phần, công ty TNHH không nhất thiết phải là cổ đông (Công ty cổ phần), thành viên (công ty TNHH) sở hữu cổ phần (5%) và vốn điều lệ (10%) -> Nghĩa là công ty có thể thuê người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty làm giám đốc.Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.