Công ty em thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong quyết định của Hội đồng cổ đông có ghi rõ việc sửa lại Điều lệ công ty. Vậy, em phải làm lại quyển Điều lệ mới hay chỉ cần một văn bản bổ sung kèm theo quyết định trên ạ? Văn bản nào quy định điều này các anh chị có thể chia sẻ với em không ạ?

Trả lời: (mang tính tham khảo)

bạn cần có một văn bản về cuộc họp hội đồng quản trị về quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, kèm theo bản sao y giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + CMND của những thành viên có ghi trong giấy Chứng nhận DKKD mang lên phong đăng kí kinh doanhMọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.