so sánh giữa doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và công ty nhà nước.công ty TNHH có quyền phát hành cổ phiếu, cổ phần và các loại chứng khoán nào

Trả lời: mang tính tham khảo

- Cơ sở pháp lý: công ty TNHH chịu sự tác động của Luật Doanh nghiệp 2005, còn doanh nghiệp nhà nước thì chịu sự tác động của Luật doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003.
- Phân loại: Công ty TNHH được chia làm 2 loại: công ty tnhh 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên, còn doanh nghiệp nhà nước được chia làm 3 loại: công ty nhà nước, công ty cổ phần và công ty tnhh nhà nước
- Đặc điểm về sở hữu: công ty Tnhh vốn thuộc về cá nhân, hoặc tổ chức không thuộc điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005, còn doanh nghiệp nhà nước vốn thuộc sở hữu nhà nước hoặc cơ bản thuộc nhà nước
Công ty tnhh không được phát hành cổ phầnMọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.