Theo quy định tại điều 60 Luật Doanh nghiệp 2005 thì một trong các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên là :
"b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty"
Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn tôi không tìm thấy quy định cụ thể đối với trường hợp tăng vốn này .Ngoài những giấy tờ thông thường ( biên bản họp , quyết định, thông báo của hội đồng thành viên ,...) thì cần phải có loại giấy tờ gì nộp kèm để chứng minh cho việc tăng vốn này trong hồ sơ thông báo gửi Sở ko?
Như trường hợp giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống thì cần báo cáo tài chính gần nhất.
Ai có kinh nghiệm đối với trường hợp này có thể tư vấn giúp tôi đc ko? Xin cảm ơn.

Trả lời: Tăng giá trị tài sản được hiểu là sự tăng giá trị của bất cứ loại tài sản nào trong DN như cố phần (đối với cty cổ phần), bất động sản, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình... khi có một sự điều chỉnh theo hướng tăng lên về mặt giá trị được ghi trong sổ sách kế toán của công ty. Chẳng hạn như các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản công ty được ghi tăng nguồn vốn kinh doanh. VD như góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau một thời gian giá trị QSD đất tăng do đánh giá lại thì phần chênh lệch được hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy theo ý của tôi việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng thêm của DN được phản ánh dưới góc độ kế toánMọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.