Tôi muốn thành lập công ty cổ phần tôi sẽ phải chuản bị làm thủ tục gì? Các buớc làm như thế nào? kể cả con dấu và đăng báo lẫn thuế ?

Trả lời: 

Chào bạn!

Theo quy định của pháp luật, để thành lập bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có ít nhất ba [3] cổ đông sáng lập;
- Các cổ đông không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
- Có chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;
- Có xác nhận vốn của tổ chức tài chính (ngân hàng) đối với những ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định:

Chuẩn bì Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị DKKD công ty cổ phần;
- Danh sách cổ đông sáng lập:
- Dự thảo điều lệ;
- Bản sao CMND/hộ chiếu còn giá trị của các cổ đông;
- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề;
- Văn bản xác nhận vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định.

Nếu là tổ chức:
- Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/Hộ chiếu) còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

Chuẩn bị một [1] bộ hồ sơ nộp tại SKH & ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Sau 5 - 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, SKH & ĐT cấp giấy chứng nhận ĐKKD và Đăng ký Thuế cho doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nộp bản bản sao giấy chứng nhận ĐKKD & Đăng ký thuế cho bên Công an để làm thủ tục khắc dấu: 

Sau 5 ngày làm việc bên CA sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cho Doanh nghiệp:

Trong thời hạn 30 ngay kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận ĐKKD & Đăng ký thuế doanh nghiệp có trách nhiệm đăng bố cáo thành lập Công ty trên báo địa phương (Báo hình hoặc báo giấy hoặc báo điện tử) ba [3] số liên tiếp.

Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2005, Nghị định 43/CP và các văn bản hướng dẫn thi hành


Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.