Công ty mình thành lập đã lâu nhưng giờ mình mới vào làm kế toán nhưng nhiều cái chưa chặt chẽ nên mình nhờ diễn đàn giúp mình với:
Cho mình xin mấy mẫu liên quan đến vốn côgn ty:
1/ Đơn tự nguyện góp vốn vào công ty
2/ Quyết định thành lập hội đồng định giá Tài sản
3/ Biên bản định giá tài sản
4/ Biên bản họp cổ đông
5/ Biên bản họp cổ đông về việc đồng ý cho các cổ đông góp vốn
6/ Quyển sổ theo dõi cổ đông góp vốn

Trả lời: Công ty bạn có đăng ký vốn bằng tài sản không mà cần Biên bản định giá.

Theo tôi, chỉ cần Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông với nội dung ghi nhận việc góp vốn của từng cổ đông. Có Phiếu thu hợp lệ tương ứng với cổ phần của từng cổ đông, sau đó lập Sổ đăng ký cổ đông là ok rồi.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.