Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền trực tiếp rút vốn khỏi doanh nghiệp không?Chủ DNTN có thể chuyển nhượng vốn đầu tư cho tổ chức,cá nhân khác không?Tại sao?
moi người giải đáp hộ em với ạ.

Trả lời:

Trong LDN 2005 quy định tại khoản 3 điều 142 quy định:
trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng giảm vốnat đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.....
Nhưng quá trình tăng giảm đó phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
Trong trường hợp của bạn cũng như vậy.Việc rút vốn khỏi công ty một cách trực tiếp là có thể nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới vốn điều lệ của doanh nghiệp.nếu giảm vốn đầu tư mà thấp hơn vốn điều lệ thì phải đăng kí lại với cơ quan đăng kí kinh doanh.
Chủ đầu tư là người toàn quyền quyết định mọi hoạt động và cũng tự mình chịu trách nhiệm với hoạt động của doanh nghiệp mình.Nen việc chuyển vốn đầu tư của mình cho các cá nhân tổ chức khác là có thể nhưng phải đảm bảo không là ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp và đặc biệt không khai khống và gian lận trong đăng kí với cơ sở đăng kí kinh doanh(tránh tình trạng doanh nghiệp ảo hoặc là doanh nghiệp rửa tiền).


Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.