Tôi kinh doanh nhà trọ có năm phòng. Không có giấy phép kinh doanh thì bị phạt như thế nào? Tại thời điểm CA kiểm tra tôi đã làm hồ sơ đang ký kinh doanh nộp cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được cấp giấy phép thì có bị phạt không

trả lời: Chào bạn.

Nghị định số: 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008
NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Mục 1
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN

Điều 11. Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân là hộ kinh doanh
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.
3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh khi đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
4. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều này trong trường hợp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện hoặc hàng hoá đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp buộc phải thu hồi, tạm ngừng lưu thông, lưu thông có điều kiện hoặc phải có giấy phép.

Như vậy anh đã vi phạm vào khoản 2, Điều 11, Mục 1, Chương II, Nghị định số: 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thường thì sẽ phạt ở mức trung bình khung: (300.000 đồng + 500.000 đồng)/2 = 400.000 đồng