Ưu điểm và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp

tính ưu,nhược điểm của loại hình công ty hợp danh so với các loại hình công ty khác

Trả lời: 1- Doanh nghiệp Tư nhân

 • Ưu điểm: Một chủ đầu tư, thuận lợi trong việc quyết định các vấn đề của Doanh nghiệp
 • Hạn chế:Không có tư cách pháp nhân; chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của Chủ Doanh nghiệp

2- Công ty TNHH

 • Ưu điểm: Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh; Có tư cách pháp nhân; chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp
 • Hạn chế: Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng h́nh thức đầu tư trực tiếp không có

3- Công ty cổ phần:

 • Ưu điểm:

- Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh 
- Có tư cách pháp nhân 
- Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản theo tỉ lệ vốn góp 
- Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát Công ty

 • Hạn chế: Khả năng huy động vốn từ công chúng bằng h́nh thức đầu tư trực tiếp thuận lợi, công chúng có thể dễ dàng tham gia vào công ty bằng h́nh thức mua cổ phiếu của Công ty (tính chất mở của Công ty)

4- Công ty hợp danh

 • Ưu điểm:

- Nhiều thành viên cùng tham gia góp vốn, cùng kinh doanh 
- Các thành viên hợp danh có thể hoạt động nhân danh công ty 
- Công ty hoạt động dựa trên uy tín của các thành viên

 • Hạn chế: Các thành viên cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản liên quan đến các hoạt động của Công ty. Không có tư cách pháp nhân

5- Hợp tác xã

 • Ưu điểm:

- Có tư cách pháp nhân 
- Xã viên cùng góp vốn, cùng tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và được nhận lợi nhuận.

 • Hạn chế: Sở hữu manh mún của các xã viên đối tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã, tính chất làm ăn nhỏ lẻ, canh tác tồn tại.

6- Hộ kinh doanh cá thể

 • Ưu điểm:

- Quy mô gọn nhẹ 
- Chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản 
- Phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ

 • Hạn chế: 
  - Không có tư cách pháp nhân
  - Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ hộ kinh doanh cá thể
  - Tính chất hoạt động kinh doanh manh múnMọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư