Trong trường hợp doanh nghiệp bị mất giấy đăng ký doanh nghiệp, trước khi làm hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc

Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2005

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư