Thưa luật sư,
Lợi nhuận phát sinh từ chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán có bị đánh thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời: Chào bạn,

 

Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty chia cho bạn là thu nhập từ đầu tư vốn, do đó phải chịu thuế TNCN.

Thông tư 84/2008/TT-BTC cho phép nhà đầu tư được đăng ký một trong hai phương pháp nộp thuế, một là 20% trên tổng lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán, hai là 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần chuyển nhượng.

Nếu nhà đầu tư lựa chọn nộp theo phương pháp 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần chuyển nhượng thì rất nhàn cho nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư lựa chọn phương pháp nộp 20% trên tổng lợi nhuận thì rất vất vả cho nhà đầu tư. Cuối năm, phải lập, hoàn thiện chứng từ và chứng minh trước cơ quan thuế về những chi phí hợp lý, hợp lệ, thậm chí gây khó khăn cho họ, bởi giấy tờ, thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến hoá đơn chứng từ, trong việc xác định thu nhập tính thuế. Ngoài ra, dù nộp theo phương pháp 20% trên tổng lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán thì nhà đầu tư vẫn phải tạm nộp 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần chuyển nhượng và đến cuối năm mới thực hiện quyết toán thuế.

 

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết


Trân trọng