Tôi đã tham gia thành lập công ty TNHH từ năm 2004 đến nay và đang làm giám đốc, nay tôi ký hợp đồng dài hạn với một trường đại học (công lập) đi dạy và tham gia NCKH. Vậy tôi có cần chuyển chức vụ giám đốc cho người khác và rút tên khỏi thành viên sáng lập công ty hay không? vì trường yêu cầu rút sổ bảo hiểm nộp cho trường. Nhờ công ty tư vấn giúp dùm.
Xin chân thành cám ơn.

 

Trả lời:

Chào bạn,

Theo Luật Viên chức thì “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên VPLS không thể tư vấn cụ thể chính xác cho bạn được. Tôi xin chia thành hai trường hợp như sau:

1/ Trường hợp thứ nhất: Bạn có được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Và sau khi có quyết định tuyển dụng, bạn phải thực hiện ký hợp đồng làm việc lần đầu nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo thời hạn hợp đồng thì được xem xét bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm của viên chức theo quy định và phải thực hiện ký hợp đồng. Và bạn được hưởng lương từ nguồn thu một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp thì có thể hiểu bạn là “viên chức”.

Tại Điều 19 Luật viên chức - về những việc viên chức không được làm, có qui định viên chức không được làm những “việc khác” theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.
Cụ thể là tại điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng có quy định rõ hơn như sau:

“Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Vì vậy bạn không được phép tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý công ty. Điều này cũng có nghĩa là nếu muốn thực hiện đúng qui định của pháp luật, bạn phải rút tên khỏi công ty, đồng thời cũng không được làm giám đốc công ty nữa.

2/ Trường hợp năm ngoài trường hợp thứ nhất nêu trên thì bạn không bị hạn chế tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý công ty. Pháp luật lao động cho phép một người có quyền kí nhiều hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động khác nhau miễn sao “đảm bảo khả năng thực hiện công việc theo hợp đồng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi” (Khoản 2, Điều 5, Nghị định 44/2003/NĐ- CP).

Vì vậy, bạn vừa có thể làm giám đốc công ty vừa ký hợp đồng lao động dài hạn với trường vẫn được

Riêng việc nộp sổ BHXH qua trường, đây thuần túy là thủ tục hành chính nên sau khi chốt sổ bảo hiểm, bạn giao sổ BHXH cho trường để trường đăng ký tại cơ quan mới là nhà trường.

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết