Có một cty nước ngoài muốn đầu tư vào VN,họ muốn xây dựng một nhà máy chế biến ở VN.Như vậy họ có quyền mua đất ở VN hok ? Và những thủ tục trg việc mua đất và sỡ hữu đất như thế nào ?

Trả lời: Thân chào bạn,

Trong trường hợp bạn nêu, nếu Cty của bạn đầu từ trên danh nghĩa là một công ty nước ngoài, Cty này khônng được quyền giao đất có thu tiền hoặc không có thu tiến, CTy sử dụng đất ở hình thức thuê mà thôi. Tuy nhiên, nếu được giao đất như bạn muốn, thì CTy nước ngoài này có thể thanh lập 1 doanh nghiệp độc lập hoạt động tại VN, khi đó công ty này là doanh nghiệp trong nước; khi đó Cty được sở hữu đất dưới hình thức giao. Trong trường hợp bạn nêu, thì CTy nước ngoài này cũng có thể ký hợp đồng BCC với một công ty trong nước để thực hiện dự án, tổ chúc trong nước có thể góp vốn bằng GCNQSDD.
----Thủ tục xin giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư có dự án đầu tư trong khu công nghiệp.
1. Đơn xin giao đất (mẫu dùng cho tổ chức)
2. Quyết định phê duyệt dự án hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư (có chứng nhận của công chứng Nhà nước) kèm theo dự án đầu tư.
3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp đối với các dự án mà trong quá trình xây dựng và khai thác có ảnh hưởng đến môi trường.
4. Giấy tờ liên quan đến việc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khu đất xin giao.nước để thực hiện dư án, và công ty trong nước góp vốn bằng QSDD để thực hiện dư án.
---Thủ tục xin giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư có dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp
Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin giao đất, cho thuê đất;
- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn đã được xác định hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng kèm sơ đồ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo biên bản bàn giao mốc giới);
- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; 
- Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức trong nước;
- Bản đồ địa chính khu đất và trích lục hồ sơ thửa đất của từng chủ sử dụng đất để thực hiện việc thu hồi đất (do đơn vị quản lý dự án thực hiện);
(Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt).

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư