In bài này

Hầu hết các công ty nước ngoài trên thị trường London (LSE) đều đã được niêm yết ở những thị trường khác, và cam kết tuân thủ đúng những quy định cho việc niêm yết "thứ cấp" như được nêu trong bài viết. Những quy định này cũng được áp dụng cho các công ty muốn niêm yết lần đầu tại London, trong trường hợp này cần tuân thủ thêm một số nguyên tắc khác.

Điều kiện về ghi chép sổsách

Mức vốn hóa và tỉ lệ cổphần do công chúng nắm giữ

Tiềm năng tương lai

Thông tin tài chính quákhứ đã được kiểm toán

Quản lý doanh nghiệp

Mặc dù những quy tắc quản lý doanhnghiệp Vương quốc Anh không được áp dụng với các công ty không thuộc Anh, songcác nhà đầu tư luôn kỳ vọng công ty niêm yết quản lý theo một tiêu chuẩn tươngtự, và giải trình nếu có điểm khác biệt. Những công ty thuộc Vương quốc Anh cần:

Tổ chức và các chuẩn mực kế toán

Những điều kiện khác

Thị trường đầu tư thay thế(AIM)

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.

Liên hệ: Luật sư tại TP Hồ Chí Minh để tư vấn cụ thể.

Liên hệ luật sư

 

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác