Doanh nghiệp Đầu tư Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)

Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ (NYSE & NASDAQ)

Email In PDF.

Cổ phần công chúng là tổng số cổ phần phát hành trừ đi số cổ phần do nhân viên, hay giám đốc của công ty, hay cổ đông nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty.Điều kiện giá tối thiểu được đặt ra nhằm bảo vệ thị trường khỏi một số động thái của thị trường có liên quan tới những chứng khoán giá rẻ.

Thị trường vốn nhỏ NASDAQ

Số nhà đầu tư tối thiểu

300 nhà đầu tư, mỗi người nắm giữ ít nhất 100 cổ phiếu

Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ

1 triệu

Tổng giá thị trường của cổ phiếu công chúng

5 triệu USD

Mức giá tối thiểu 12

4 USD

Nhân tố tạo lập thị trường 24

3

Hoạt động quá khứ

1 năm, hoặc mức vốn hóa ít nhất là 50 triệu USD

Khoản mục trong cân đối kế toán

5 triệu USD vốn chủ sở hữu, hoặc giá thị trường của các chứng khoán niêm yết ít nhất 50 triệu USD, hoặc doanh thu ròng từ hoạt động liên tục lên tới 750.000 USD (cho năm tài khóa gần nhất, hoặc cho 2 trong 3 năm tài khóa gần nhất)

Doanh thu hoạt động trước thuế

Xem điều kiện về khoản mục trong cân đối kế toán ở trên

Quản trị doanh nghiệp

Có áp dụng

 

TTCK New York

Thị trường quốc gia NASDAQ

 

 

Tiêu chuẩn 1

(Marketplace Rule 4420(a))

Tiêu chuẩn 2

(Marketplace Rule 4420(b))

Tiêu chuẩn 3

(Marketplace Rule 4420(c))

Số nhà đầu tư tối thiểu

5000 nhà đầu tư; mỗi nhà đầu tư nắm ít nhất 100 cổ phiếu

 

 

 

Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do công chúng nắm giữ

2,5 triệu USD, tính trên toàn cầu

1,1 triệu USD 31

1,1 triệu USD 41

1,1 triệu USD 51

Tổng giá thị trường của cổ phiếu công chúng

100 triệu USD tính trên toàn cầu

8 triệu USD

18 triệu USD

20 triệu USD

Mức giá tối thiểu 62

Không đề cập

5 USD

5 USD

5 USD 73

Nhân tố tạo lập thị trường 84

Không đề cập

3

3

4

Hoạt động quá khứ

Không đề cập

Không đề cập

2 năm

Không đề cập

Khoản mục trong cân đối kế toán

Không đề cập

Vốn chủ sở hữu 15 triệu USD

Vốn chủ sở hữu 30 triệu USD

Vốn chủ sở hữu 30 triệu USD

Doanh thu hoạt động trước thuế

Tổng doanh thu hoạt động trước thuế trong 3 năm gần nhất từ 100 triệu USD trở lên 95

1 triệu USD trở lên (cho năm tài khóa gần nhất, hoặc cho 2 trong 3 năm tài khóa gần nhất)

Không đề cập

Không đề cập

Quản trị doanh nghiệp

Có áp dụng

Có áp dụng

Có áp dụng

Có áp dụng

 

Chú thích:

1 Cổ phần công chúng là tổng số cổ phần phát hành trừ đi số cổ phần do nhânviên, hay giám đốc của công ty, hay cổ đông nắm giữ hơn 10% cổ phần của công ty.

2 Điều kiện giá tối thiểu được đặt ra nhằm bảo vệ thị trường khỏi một sốđộng thái của thị trường có liên quan tới những chứng khoán giá rẻ.

3 Các công ty đã có kinh nghiệm (seasoned company –công ty đã niêm yết tạithị trường khác), nhưng không thỏa mãn điều kiện về giá thị trường chứng khoánniêm yết, phải điều chỉnh để thỏa mãn điều kiện này và điều kiện về giá tối thiểuít nhất 90 ngày làm việc liên tiếp trước khi nộp đơn xin niêm yết.

4 Điều kiện này quy định mạng Truyền thông Điện tử (ECN) không được coi lànhân tố tạo lập thị trường.

5 Không dưới 25 triệu USD mỗi năm trong hai năm tài khóa gần nhất.Thường cáccông ty không thuộc Mỹ phải vượt qua kiểm tra về định giá/doanh thu:

  • Kiểm tra về định giá luồng tiền– mức vốn hóa toàn cầu không ít hơn 500 triệu USD và doanh thu trong 12 tháng trở lại hơn 100 triệu USD. Tổng lưu chuyển tiền tệ là 100 triệu USD trong 3 năm gần nhất và 25 triệu USD mỗi năm cho 2 năm gần nhất.
  • Kiểm tra định giá thuần túy- mức vốn hóa toàn cầu không ít hơn 750 triệu USD, doanh thu năm kề trước ít nhất là 75 triệu USD

6 Điều kiện giá tối thiểu được đặt ra nhằm bảo vệ thị trường khỏi một số độngthái của thị trường có liên quan tới những chứng khoán giá rẻ.

7 Điều kiện này quy định mạng Truyền thông Điện tử (ECN) không được coi lànhân tố tạo lập thị trường.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: