Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án

In

Ðiều 55. Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án

 

1. Ðối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực hiện thủ tục giao đất hoặc thuê đất.

 

Trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

2. Trong trường hợp nhà đầu tư đã được bàn giao đất mà không tiến hành triển khai dự án trong thời hạn quy định hoặc sử dụng đất sai mục đích thì bị thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai và bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: