Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có nhiều nhà đầu tư quan tâm

In

Ðiều 54. Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có nhiều nhà đầu tư quan tâm

 

Ðối với dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: