Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

In

Ðiều 48. Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 

1. Hồ sơ dự án bao gồm:

 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

 

b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 

c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 

d) Giải trình kinh tế - kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường;

 

đ) Ðối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ còn bao gồm hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Ðiều lệ doanh nghiệp (nếu có).

 

2. Nội dung thẩm tra bao gồm:

 

a) Sự phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác;

 

b) Nhu cầu sử dụng đất;

 

c) Tiến độ thực hiện dự án;

 

d) Giải pháp về môi trường.

 

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: