Jump to content


Online Users

  Member Name Location Time  
Điều hành THỜI MỞ CỬA's Photo
Điều hành THỜI MỞ CỬA Viewing Topic:   quy định và hình thức mở văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào 02 September 2012 - 04:32 PM
  Google Viewing Community Index 02 September 2012 - 04:32 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:29 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:29 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:28 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:28 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:28 PM No options available
  Facebook Viewing Topic:   Tôi bị công ty môi giới việc làm lừa mất hơn 2 tr mà chưa có việc làm. Tôi muốn hỏi tôi có thể trình báo vụ việc này lên đâu hoặc có thể gửi đơn kiện 02 September 2012 - 04:28 PM No options available
  Guest Viewing Topic:   Sử dụng tai nghe khi tham gia giao thông có bị xử phạt không 02 September 2012 - 04:17 PM No options available