• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính liên doanh

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 10:04

cho thuê tài chính, dịch vụ cho thuê tài chính, hoạt động cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính là gì, hợp đồng cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính ngân hàng công thương, cho thuê tài chính là gì, điều kiện cho thuê tài chính, pháp luật về cho thuê tài chính,  

Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính liên doanh

 
Mục đích Điều chỉnh hoạt động của công ty cho thuê tài chính liên doanh, thực hiện hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 6491
Nơi nộp hồ sơ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lệ phí và Thời hạn
Lệ phí: US$ 10,000;
 
Thời hạn: Tối đa 50 (năm mươi) năm
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh:
 
Có đủ vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006.
Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính;
Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công ty cho thuê tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
Có phương án kinh doanh khả thi;
Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thực hiện hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động cho thuê tài chính;
Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam.
Hồ sơ được lập thành 2 bộ, (1 bộ bằng tiếng Việt, 1 bộ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Bộ hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan thẩm quyền. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. Các bản dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài phải được cơ quan công chứng Việt Nam hoặc tổ chức phát hành văn bản đó xác nhận. Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:
 
Đơn xin cấp giấy phép, được người đại diện hợp pháp ký;
Dự thảo Điều lệ của công ty;
Phương án hoạt động trong 3 năm đầu;
Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty;
Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;
Tình hình tài chính và các thong tin có lien quan về các cổ đông lớn;
Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của công ty;
Điều lệ của các bên góp vốn;
Giấy phép kinh doanh của các bên góp vốn;
Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty cho thuê tài chính liên doanh. Trường hợp quy định của pháp luật nước nguyên xứ không yêu cầu có văn bản này thì phải có bằng chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 03 năm gần nhất của các bên góp vốn;
Dự thảo hợp đồng liên doanh.
Tên, địa chỉ của Công ty cho thuê tài chính liên doanh;
Tên, địa chỉ, đại diện của các bên tham gia liên doanh;
Thời hạn hoạt động liên doanh;
Vốn điều lệ: Tỷ lệ góp vốn, mức vốn góp của mỗi bên. Phương án góp vốn; trong đó ghi rõ số vốn bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam, bằng tài sản khác (nếu có);
Quyền và nghĩa vụ của các bên;
Số lượng và tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc của các bên trong liên doanh;
Các nguyên tắc về hạch toán, kế toán, báo cáo, lập và sử dụng các quỹ; việc phân chia lãi, lỗ cho các bên tham gia liên doanh;
Thủ tục giải quyết những tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng liên doanh, thủ tục thanh lý giải thể, hợp nhất của Công ty cho thuê tài chính liên doanh;
Các điều kiện để sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh.
Trình tự thủ tục
Tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi 2 bộ hồ sơ xin cấp phép đến Ngân hàng nhà nước để xem xét.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép.
Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép, công ty cho thuê tài chính cổ phần phải nộp lệ phí tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
Thời hạn trả lời hồ sơ 90 ngày

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Từ khóa dịch vụ:

 • xin giấy phép

 • xin giấy phép kinh doanh

 • xin giấy phép icp

 • xin giấy phép đầu tư

 • xin giấy phép nhập khẩu

 • mẫu giấy xin phép

 • xin giấy phép xây dựng nhà ở

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin giấy phép kinh doanh

 • thủ tục xin giấy phép đầu tư

 • thủ tục xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

 • thu tuc xin ly hon

 • thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

 • cac thu tuc xin ly hon

 • thu tuc xin co

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • dịch vụ giấy phép kinh doanh

 • thủ tục giấy phép kinh doanh

 • nhận làm giấy phép kinh doanh

 • nơi cấp giấy phép kinh doanh

 • làm giấy phép kinh doanh

 • dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

 • thay đổi giấy phép kinh doanh

 • giấy phép kinh doanh

 • thủ tục làm giấy phép kinh doanh

 • thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

 • xin giay phep thanh lap cong ty

 • xin giay phep kinh doanh o dau

 • xin giay phep quang cao

 • dich vu xin giay phep kinh doanh

 • viet giay xin phep

 • xin cap giay phep kinh doanh

 • mau don xin cap giay phep kinh doanh

 • xin cap lai giay phep lai xe

 • xin giay phep sua chua nha

 • xin giay phep xay dung nha

 • xin giay phep xay dung

 • thu tuc xin giay phep xay dung nha o

 • thu tuc xin giay phep xay dung

 • don xin cap giay phep xay dung

 • dich vu xin giay phep xay dung

 • ho so xin giay phep xay dung

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.

 • Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

 • Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực

 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá