• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty tài chính liên doanh

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 10:02

thành lập công ty liên doanh, thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, luật thành lập công ty liên doanh, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài, tư vấn thành lập doanh nghiệp, thế nào là công ty liên doanh,

thành lập cty 100 vốn nước ngoài, thành lập và hoạt động đối với công ty tài chính liên doanh

 
Mục đích Điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các công ty tài chính – là tổ chức tín dụng phi ngân hàng với chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn khác để cho vay (thời hạn trên 12 tháng), đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật, nhưng không được làm dịch vụ thanh toán
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 6492 
6499 
6612 
6619
Nơi nộp hồ sơ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lệ phí và Thời hạn 70.000.000 VNĐ. Thời hạn: Không quá 50 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty tài chính liên doanh:
 
Có đủ mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006;
Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính;
Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công ty tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
Có phương án kinh doanh khả thi;
Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thực hiện các hoạt động ngân hàng hoặc hoạt động của Công ty tài chính;
Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam.
Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 2 bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh. Những tài liệu trong bộ hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự. Các bản sao bằng tiếng Việt Nam và các bản dịch từ tiếng nước ngoàii ra tiếng Việt Nam phải được cơ quan công chứng Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:
 
Đơn xin cấp giấy phép
Dự thảo Điều lệ của công ty
Phương án hoạt động xác định kế hoạch hoat động 3 năm đầu;
Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty
Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn
Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn (sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc nắm giữ trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết). Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải bao gồm:
Quyết định thành lập;
Điều lệ hiện hành;
Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ hoặc số vốn thực có năm hiện hành;
Văn bản cử người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp;
Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.
Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của công ty
Điều lệ của các bên góp vốn;
Giấy phép của các bên góp vốn;
 Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty tài chính liên doanh. Trường hợp quy định của luật pháp nước nguyên xứ không yêu cầu có văn bản này thì phải có bằng chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 
Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất của các bên góp vốn;
Hợp đồng liên doanh gồm các nội dung chính sau đây:
Tên, địa chỉ của Công ty tài chính liên doanh;
Tên, địa chỉ của đại diện các bên tham gia liên doanh; 
Thời hạn hoạt động của liên doanh;
Vốn điều lệ: tỷ lệ góp vốn, mức vốn góp của mỗi bên, phương án góp vốn, trong đó ghi rõ số vốn bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam, bằng hiện vật (nếu có);
Quyền và nghĩa vụ của các bên;
Số lượng và tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của các bên trong liên doanh;
Dự kiến số phòng ban và số lượng cán bộ, nhân viên thời gian đầu của mỗi bên (số người mang quốc tịch Việt Nam, số người mang quốc tịch nước ngoài); 
Các nguyên tắc về hạch toán, kế toán, báo cáo, lập và sử dụng các quỹ; việc phân chia lãi, lỗ cho các bên tham gia liên doanh;  
Thủ tục giải quyết những tranh chấp giữa các bên phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng liên doanh, thủ tục thanh lý, giải thể, sáp nhập và hợp nhất của Công ty tài chính liên doanh;
Các điều kiện để sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh
Trình tự thủ tục
Tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi 2 bộ hồ sơ xin cấp phép đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin cấp phép.
Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận bằng văn bản về tính đầy đủ của bộ hồ sơ cho người đại diện của các bên góp vốn.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản giải thích lý do.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép, công ty tài chính liên doanh phải nộp lệ phí vào Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính
Chứng từ nộp lệ phí phải sao gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các ngân hàng) để lưu hồ sơ.
Thời hạn trả lời hồ sơ 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp phép

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Từ khóa dịch vụ:

 • xin giấy phép

 • xin giấy phép kinh doanh

 • xin giấy phép icp

 • xin giấy phép đầu tư

 • xin giấy phép nhập khẩu

 • mẫu giấy xin phép

 • xin giấy phép xây dựng nhà ở

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin giấy phép kinh doanh

 • thủ tục xin giấy phép đầu tư

 • thủ tục xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

 • thu tuc xin ly hon

 • thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

 • cac thu tuc xin ly hon

 • thu tuc xin co

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • dịch vụ giấy phép kinh doanh

 • thủ tục giấy phép kinh doanh

 • nhận làm giấy phép kinh doanh

 • nơi cấp giấy phép kinh doanh

 • làm giấy phép kinh doanh

 • dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

 • thay đổi giấy phép kinh doanh

 • giấy phép kinh doanh

 • thủ tục làm giấy phép kinh doanh

 • thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

 • xin giay phep thanh lap cong ty

 • xin giay phep kinh doanh o dau

 • xin giay phep quang cao

 • dich vu xin giay phep kinh doanh

 • viet giay xin phep

 • xin cap giay phep kinh doanh

 • mau don xin cap giay phep kinh doanh

 • xin cap lai giay phep lai xe

 • xin giay phep sua chua nha

 • xin giay phep xay dung nha

 • xin giay phep xay dung

 • thu tuc xin giay phep xay dung nha o

 • thu tuc xin giay phep xay dung

 • don xin cap giay phep xay dung

 • dich vu xin giay phep xay dung

 • ho so xin giay phep xay dung

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.

 • Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

 • Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực

 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá