• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng

Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 09:52

 

Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng
 
Mục đích
Điều chỉnh hoạt động của công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng, thực hiện hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê
 
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 6491
Nơi nộp hồ sơ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lệ phí và Thời hạn
Lệ phí: 0,1 % vốn điều lệ
 
Thời hạn: Tối đa 50 năm
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty cho thuê tài chính:
 
Có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật hiện hành:                                               
Nếu được thành lập trước ngày Nghị định 141/2006/NĐ-CP (ngày 22/11/2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng) có hiệu lực, phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và ngày 31/12/2010;
Nếu được thành lập sau ngày Nghị định này có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008, phải đảm bảo có ngay mức vốn pháp định quy định cho năm 2008;
Nếu được thành lập sau ngày 31/12/2008, phải đảm bảo có ngay mức vốn pháp định quy định cho năm 2010.             
STT
 
Loại hình tổ chức tín dụng
 
Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm
 
2008
 
2010
 
1
 
Công ty cho thuê tài chính
 
 100 tỷ đồng
 
150 tỷ đồng 
 
    
Thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính;
Người quản trị, điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công ty cho thuê tài chính và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
Có phương án kinh doanh khả thi;
Hồ sơ được lập thành 2 bộ, gồm có các giấy tờ sau:
 
Đơn xin cấp giấy phép;
Dự thảo Điều lệ của công ty;
Phương án hoạt động trong 3 năm đầu;
Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty;
Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;
Tình hình tài chính và các thong tin có lien quan về các cổ đông lớn;
Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của công ty.
Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu uỷ quyền ký về nguồn vốn và mức vốn điều lệ cấp cho Công ty cho thuê tài chính.
Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tín dụng là chủ sở hữu, bao gồm:
Quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ khi thành lập và qua các lần sửa đổi, bổ sung;
Điều lệ hiện hành;
Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 03 năm gần nhất.
Trình tự thủ tục
Tổ chức, cá nhân xin cấp phép phải gửi 2 bộ hồ sơ xin cấp phép đến Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng dự định đặt trụ sở chính để xem xét.
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép.
Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép, công ty cho thuê tài chính thuộc tổ chức tín dụng phải nộp lệ phí tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước
Thời hạn trả lời hồ sơ 90 ngày

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Từ khóa dịch vụ:

 • xin giấy phép

 • xin giấy phép kinh doanh

 • xin giấy phép icp

 • xin giấy phép đầu tư

 • xin giấy phép nhập khẩu

 • mẫu giấy xin phép

 • xin giấy phép xây dựng nhà ở

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin giấy phép kinh doanh

 • thủ tục xin giấy phép đầu tư

 • thủ tục xin giấy phép quảng cáo

 • thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh

 • thu tuc xin ly hon

 • thủ tục xin giấy phép nhập khẩu

 • cac thu tuc xin ly hon

 • thu tuc xin co

 • dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

 • dịch vụ giấy phép kinh doanh

 • thủ tục giấy phép kinh doanh

 • nhận làm giấy phép kinh doanh

 • nơi cấp giấy phép kinh doanh

 • làm giấy phép kinh doanh

 • dịch vụ làm giấy phép kinh doanh

 • thay đổi giấy phép kinh doanh

 • giấy phép kinh doanh

 • thủ tục làm giấy phép kinh doanh

 • thủ tục cấp giấy phép kinh doanh

 • xin giay phep thanh lap cong ty

 • xin giay phep kinh doanh o dau

 • xin giay phep quang cao

 • dich vu xin giay phep kinh doanh

 • viet giay xin phep

 • xin cap giay phep kinh doanh

 • mau don xin cap giay phep kinh doanh

 • xin cap lai giay phep lai xe

 • xin giay phep sua chua nha

 • xin giay phep xay dung nha

 • xin giay phep xay dung

 • thu tuc xin giay phep xay dung nha o

 • thu tuc xin giay phep xay dung

 • don xin cap giay phep xay dung

 • dich vu xin giay phep xay dung

 • ho so xin giay phep xay dung

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.

 • Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường

 • Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

 • Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực

 • Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá