• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 13:34

 

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
 
 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tại Việt Nam và Nước ngoài:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép cho khách hàng.
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép Tại Việt Nam và Quốc tế.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép lữ hành.
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép  tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở để nộp hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở - Bộ , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận Giấy phép lữ hành quốc tế tại Sở - Bộ liên quan.
 
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện:
 
Tổ chức và cá nhân Việt Nam thoả mãn tất cả các điều kiện sau sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
Là doanh nghiệp Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức.
Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho hoạt động vận tải đa phương thức hoặc bảo đảm của ngân hàng cho việc kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hoặc các rủi ro khác.
Có tài sản trị giá ít nhất 80.000 SDR hoặc có sự bảo đảm tương đương. 
Các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thoả mãn tất cả các điều kiện sau sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
Đáp ứng các điều kiện được quy định trong luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho hoạt động vận tải đa phương thức hoặc đảm bảo của ngân hàng cho việc kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hoặc các rủi ro khác.
Có tài sản trị giá ít nhất 80.000 SDR hoặc có sự bảo đảm tương đương. 
Các doanh nghiệp nước ngoài thỏa mãn tất cả các điều kiện sau có thể được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:
Là doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN đã ký Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc doanh nghiệp của các nước ký Hiệp định song phương hoặc đa phương với Việt Nam về vận tải đa phương thức.
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và được hợp pháp hoá lãnh sự.
Có đại diện pháp lý tại Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hoặc đại lý vận tải của Việt Nam. Trong trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ vốn góp của phía Việt Nam không thấp hơn 51%.
Hồ sơ đăng ký:
 
Các tổ chức và cá nhân Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.
Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức (do người đứng đầu doanh nghiệp ký và đóng dấu).
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (có công chứng).
Bản khai báo tài sản doanh nghiệp do cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp chứng nhận hoặc giấy tờ đảm bảo tương đương do các ngân hàng chứng nhận.
Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn (có công chứng) hoặc giấy tờ bảo đảm của ngân hàng. 
Các tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Các loại giấy tờ theo quy định của luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Bản khai tài sản doanh nghiệp hoặc các giấy tờ bảo đảm tương đương.
Bản sao hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn hoặc bản sao giấy tờ bảo đảm của ngân hàng. 
Các doanh nghiệp nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Giao thông vận tải.
Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức.
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hoá lãnh sự. Bản sao phải được chứng nhận bởi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nước đó đóng tại Việt Nam.
Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp của Việt Nam.
Trình tự thủ tục
Đối với doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài:
Các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh vận tải đa phương thức phải nộp ba bộ hồ sơ lên Vụ Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Vụ Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và ký xác nhận đã nhận hồ sơ.
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Giao thông vận tải gửi hồ sơ đến các vụ, cục liên quan thẩm định.
Doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong vòng 20 ngày. 
Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp phép lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gủi cho Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.
Vụ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải đánh giá và trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Bồ Kế hoạch và Đầu tư.
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.
Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong vòng 60 ngày.
Chú thích: Quy trình và thủ tục đánh giá hồ sơ và cấp giấy phép đầu tư trong lĩnh vực vận tải đa phương thức tuân thủ các các điều khoản luật về đầu tư nước ngoài.
Thời hạn trả lời hồ sơ
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (áp dụng với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài).
60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (áp dụng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 
Từ khóa dịch vụ:
 
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.
Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
xin giấy phép
xin giấy phép kinh doanh
xin giấy phép icp
xin giấy phép đầu tư
xin giấy phép nhập khẩu
mẫu giấy xin phép
xin giấy phép xây dựng nhà ở
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin giấy phép kinh doanh
thủ tục xin giấy phép đầu tư
thủ tục xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
thu tuc xin ly hon
thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
cac thu tuc xin ly hon
thu tuc xin co
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
dịch vụ giấy phép kinh doanh
thủ tục giấy phép kinh doanh
nhận làm giấy phép kinh doanh
nơi cấp giấy phép kinh doanh
làm giấy phép kinh doanh
dịch vụ làm giấy phép kinh doanh
thay đổi giấy phép kinh doanh
giấy phép kinh doanh
thủ tục làm giấy phép kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
xin giay phep thanh lap cong ty
xin giay phep kinh doanh o dau
xin giay phep quang cao
dich vu xin giay phep kinh doanh
viet giay xin phep
xin cap giay phep kinh doanh
mau don xin cap giay phep kinh doanh
xin cap lai giay phep lai xe
xin giay phep sua chua nha
xin giay phep xay dung nha
xin giay phep xay dung
thu tuc xin giay phep xay dung nha o
thu tuc xin giay phep xay dung
don xin cap giay phep xay dung
dich vu xin giay phep xay dung
ho so xin giay phep xay dung