• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 13:00

Giấy phép xuất khẩu lao động phép hoạt động xuất khẩu lao động xuất khẩu lao động đi đài loan quy định về xuất khẩu lao động đề án xuất khẩu lao động xuất khẩu lao dong lĩnh vực hoạt động giay phep xuat khau lao dong hoat dong xuat khau lao dong  Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....

 
 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tại Việt Nam và Nước ngoài:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép cho khách hàng.
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép Tại Việt Nam và Quốc tế.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép lữ hành.
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép  tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở để nộp hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận Giấy phép lữ hành quốc tế tại Sở.
Các hồ sơ cần khi đăng ký
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động:
 
Đơn đề nghị cấp giấy phép
Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý doanh nghiệp:
Văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình quy định tại Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp Nhà nước;
 
Văn bản của người đứng đầu các tổ chức nêu tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP đối với doanh nghiệp  do tổ chức đó quản lý;
 
Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP.
 
Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp quy định tại các Khoản 1, 3 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP); bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP).
Đề án về hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý doanh nghiệp phê duyệt.
Bản xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp về vốn điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép.
Tài liệu chứng minh về trụ sở làm việc và cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng của doanh nghiệp:
Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, văn bản giao nhà cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê nhà với thời hạn trên 3 năm;
 
Bản sao quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp.
 
Sơ yếu lý lịch của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp, của người đứng đầu đơn vị xuất khẩu lao động và người đứng đầu cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp; danh sách trích ngang của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động (theo mẫu số 4 kèm theo Thông tư này).
Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động tại Ngân hàng.
Các bản sao phải có công chứng hợp pháp.
 
Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP bao gồm:
 
Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp kèm theo bản chính giấy phép đã được cấp.
Tài liệu quy định tại Khoản 5, 6, 7, 8 cuả hồ sơ đăng ký mới
Giấy xác nhận của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc doanh nghiệp đã nộp đủ phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ, xác nhận về việc doanh nghiệp đã đóng đủ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP.
Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP bao gồm:
 
Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động kèm theo bản chính giấy phép đã được cấp.
Tài liệu quy định tại hồ sơ đăng ký mới và Giấy xác nhận của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc doanh nghiệp đã nộp đủ phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ, xác nhận về việc doanh nghiệp đã đóng đủ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP; điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP).
Trình tự thủ tục
Doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định gửi tới Bộ Lao động thương binh xã hội (Cục quản lý lao động nước ngoài). Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp giấy phép cho doanhnghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho doanhnghiệp và nêu rõ lý do.
 
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ
 
Từ khóa dịch vụ:
 
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.
Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
xin giấy phép
xin giấy phép kinh doanh
xin giấy phép icp
xin giấy phép đầu tư
xin giấy phép nhập khẩu
mẫu giấy xin phép
xin giấy phép xây dựng nhà ở
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin giấy phép kinh doanh
thủ tục xin giấy phép đầu tư
thủ tục xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
thu tuc xin ly hon
thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
cac thu tuc xin ly hon
thu tuc xin co
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
dịch vụ giấy phép kinh doanh
thủ tục giấy phép kinh doanh
nhận làm giấy phép kinh doanh
nơi cấp giấy phép kinh doanh
làm giấy phép kinh doanh
dịch vụ làm giấy phép kinh doanh
thay đổi giấy phép kinh doanh
giấy phép kinh doanh
thủ tục làm giấy phép kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
xin giay phep thanh lap cong ty
xin giay phep kinh doanh o dau
xin giay phep quang cao
dich vu xin giay phep kinh doanh
viet giay xin phep
xin cap giay phep kinh doanh
mau don xin cap giay phep kinh doanh
xin cap lai giay phep lai xe
xin giay phep sua chua nha
xin giay phep xay dung nha
xin giay phep xay dung
thu tuc xin giay phep xay dung nha o
thu tuc xin giay phep xay dung
don xin cap giay phep xay dung
dich vu xin giay phep xay dung
ho so xin giay phep xay dung