• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Hướng dẫn Thủ tục Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 12:56

 

Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động....., 
 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tại Việt Nam và Nước ngoài:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép cho khách hàng.
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép Tại Việt Nam và Quốc tế.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép lữ hành.
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép  tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở để nộp hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận Giấy phép lữ hành quốc tế tại Sở.
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
 
Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm khi có đầy đủ các điều kiện sau:
 
Có địa điểm và trụ sở ổn định, đặt ở nơi thuậntiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp. Nếutrụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên.
Có phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sửdụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động, phòng sử dụng cho hoạtđộng về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điệnthoại, Fax, E-mail và các tài liệ u liên quan đến thị trường lao động vàcác trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng..
Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ratrong quá trình hoạt động.
Có ít nhất 05 (năm) cán bộ có trình độ từ cao đẳngtrở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:
 
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệuviệc làm theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanhnghiệp (có công chứng).
Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp theo quy định về điều kiện cấp giấy phép
Trình tự thủ tục
Trình tự cấp giấy phép
 
Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấpgiấy phép cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa ph ương sở tại.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ
Cơ quan thanh, kiểm tra
Sở Lao động Thương binh & Xã hội
 
Hình thức xử phạt vi phạm
Doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị thu hồi giấy phép:
 
Vi phạm ngành nghề kinh doanh ghi trong giấy phép hoặc không đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP
Có hành vi lừa đảo, gian lận đối với người laođộng, doanh nghiệp, tổ chức khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xácđịnh;
Không thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quyđịnh của pháp luật;
Không chấp hành báo cáo theo quy định với cơ quanquản lý nhà nước về lao động địa phương liên tục từ 01 (một) năm dương lịch trở lên;
Bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật lao động03 (ba) lần trong năm hoặc 01 (một) hành vi bị xử phạt 03 (ba) lần.
Không hoạt động sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấpgiấy phép;
Chấm dứt hoạt động.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp vi phạm các quy định nói trên.
 
Các văn bản luật liên quan
Bộ Luật Lao động
Luật số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Bộ luật lao động được Quốc hội Khóa IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994
Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động và việc làm
Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành 
 
Từ khóa dịch vụ:
 
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.
Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
xin giấy phép
xin giấy phép kinh doanh
xin giấy phép icp
xin giấy phép đầu tư
xin giấy phép nhập khẩu
mẫu giấy xin phép
xin giấy phép xây dựng nhà ở
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin giấy phép kinh doanh
thủ tục xin giấy phép đầu tư
thủ tục xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
thu tuc xin ly hon
thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
cac thu tuc xin ly hon
thu tuc xin co
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
dịch vụ giấy phép kinh doanh
thủ tục giấy phép kinh doanh
nhận làm giấy phép kinh doanh
nơi cấp giấy phép kinh doanh
làm giấy phép kinh doanh
dịch vụ làm giấy phép kinh doanh
thay đổi giấy phép kinh doanh
giấy phép kinh doanh
thủ tục làm giấy phép kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
xin giay phep thanh lap cong ty
xin giay phep kinh doanh o dau
xin giay phep quang cao
dich vu xin giay phep kinh doanh
viet giay xin phep
xin cap giay phep kinh doanh
mau don xin cap giay phep kinh doanh
xin cap lai giay phep lai xe
xin giay phep sua chua nha
xin giay phep xay dung nha
xin giay phep xay dung
thu tuc xin giay phep xay dung nha o
thu tuc xin giay phep xay dung
don xin cap giay phep xay dung
dich vu xin giay phep xay dung
ho so xin giay phep xay dung