• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
Thông tin
  • Vui lòng đăng nhập trước

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 12:55

 

Kinh doanh chứng khoán là loại hình kinh doanh có khả năng thu lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn những rủi ro lớn. Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chứng khoán...
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh chứng khoán:
 
Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và phát triển ngành chứng khoán.
Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật cho kinh doanh chứng khoán.
Có mức vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh như sau:
 Tự doanh chứng khoán: 12 tỷ đồng Việt Nam;
 Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: 3 tỷ đồng Việt Nam;
 Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 22 tỷ đồng Việt Nam;
 Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán: 3 tỷ đồng Việt Nam.
Trong trường hợp công ty xin cấp Giấy phép cho nhiều loại hình kinh doanh thì vốn pháp định là tổng số vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh mà công ty được cấp phép.
Giám đốc, Phó giám đốc (Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc), các nhân viên kinh doanh của công ty chứng khoán phải đáp ứng đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Giấy phép bảo lãnh phát hành chỉ được cấp cho công ty có Giấy phép tự doan
Hồ sơ xin cấp phép bao gồm 01 bộ bản chính và 02 bộ bản sao.
 
Đối với công ty chứng khoán 100% vốn trong nước, gồm:
Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán;
Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu;
 Điều lệ công ty;
Bản thuyết trình cơ sở vật chất, kỹ thuật và phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán;
Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, của thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của pháp nhân tham gia góp vốn lập công ty chứng khoán;
Báo cáo tài chính của các bên là pháp nhân góp trên 10% vốn điều lệ của công ty chứng khoán;
Lý lịch tóm tắt của các thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty;
Hồ sơ hợp lệ xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của Quy chế này của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Giám đốc, Phó Giám đốc) và các nhân viên kinh doanh của công ty;
Hồ sơ hợp lệ của 02 nhân viên thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán.
Đối với công ty liên doanh chứng khoán, bao gồm: các tài liệu quy định tại điểm 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 tại khoản 1 và các tài liệu sau:
Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản pháp lý tương đương của các bên tham gia liên doanh;
Bản sao điều lệ của các bên tham gia liên doanh;
Hợp đồng liên doanh;
Danh sách, hồ sơ lý lịch và giấy phép lao động của những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Trong bộ hồ sơ xin phép kinh doanh chứng khoán của công ty liên doanh chứng khoán, các giấy tờ là bản sao phải có xác nhận hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền nơi bên nước ngoài tham gia liên doanh đóng trụ sở chính và được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận bản dịch ra tiếng Việt.
Trình tự thủ tục
Doanh nghiệp được thành lập để hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán nộp hồ sơ xin cấp phép tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép của các chủ đầu tư, Ủy ban chứng khoán Nhà nước quyết định cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản giải thích lý do.
Sau khi nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc việc cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán của UBCKNN, tổ chức xin phép kinh doanh chứng khoán phải chuyển toàn bộ số vốn điều lệ vào tài khoản phong toả tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. Số tiền này chỉ được giải toả sau khi tổ chức xin phép được chính thức cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán.
Trong trường hợp vốn điều lệ có phần vốn góp bằng hiện vật hoặc quyền sử dụng đất, tổ chức xin phép kinh doanh chứng khoán phải gửi UBCKNN các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng và giá trị hiện vật tương đương với phần vốn góp.
UBCKNN chính thức cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán sau khi tổ chức xin phép hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp công ty chứng khoán 100% vốn trong nước và sau khi tổ chức xin phép hoàn thành thủ tục phong toả vốn đối với trường hợp thành lập công ty liên doanh chứng khoán
Thời hạn trả lời hồ sơ 60 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra
Thanh tra Chứng khoán
 
Địa chỉ cơ quan: Tại trụ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 
Hình thức xử phạt vi phạm Các mức phạt từ 5.000.000 đến 50.000.000 đồng được quy định tại quy định tại Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Các văn bản luật liên quan
Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán
Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Thông tư số 130/2004/TT-BTC ngày 29/12/2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 161/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.
 
cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên
 
 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tại Việt Nam và Nước ngoài:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép cho khách hàng.
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép Tại Việt Nam và Quốc tế.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép lữ hành.
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép  tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở để nộp hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận Giấy phép lữ hành quốc tế tại Sở.
 
Từ khóa dịch vụ:
 
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.
Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
xin giấy phép
xin giấy phép kinh doanh
xin giấy phép icp
xin giấy phép đầu tư
xin giấy phép nhập khẩu
mẫu giấy xin phép
xin giấy phép xây dựng nhà ở
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin giấy phép kinh doanh
thủ tục xin giấy phép đầu tư
thủ tục xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
thu tuc xin ly hon
thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
cac thu tuc xin ly hon
thu tuc xin co
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
dịch vụ giấy phép kinh doanh
thủ tục giấy phép kinh doanh
nhận làm giấy phép kinh doanh
nơi cấp giấy phép kinh doanh
làm giấy phép kinh doanh
dịch vụ làm giấy phép kinh doanh
thay đổi giấy phép kinh doanh
giấy phép kinh doanh
thủ tục làm giấy phép kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
xin giay phep thanh lap cong ty
xin giay phep kinh doanh o dau
xin giay phep quang cao
dich vu xin giay phep kinh doanh
viet giay xin phep
xin cap giay phep kinh doanh
mau don xin cap giay phep kinh doanh
xin cap lai giay phep lai xe
xin giay phep sua chua nha
xin giay phep xay dung nha
xin giay phep xay dung
thu tuc xin giay phep xay dung nha o
thu tuc xin giay phep xay dung
don xin cap giay phep xay dung
dich vu xin giay phep xay dung
ho so xin giay phep xay dung