• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại

Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 10:37

Hiện nay, việc đăng ký tên thương mại cho doanh nghiệp diễn ra phức tạp, một số doanh nghiệp mới thành lập lấy tên thương mại trùng hoặc gần giống với các tên thương mại đã có thương hiệu với nhiều mục đích khác nhau. Việc đăng ký tên như thế có thể gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới việc kinh doanh cũng như các cổ đông trong doanh nghiệp rất lớn.

Tên thương mại là một trong loại tài sản vô hình của doanh nghiệp, để thuận tiện trong kinh doanh và tránh các trường hợp “nhái” tên thương mại, văn phòng luật vns tư vấn cho quý khách hàng việc đăng ký bảo hộ tên thương mại.
Hồ sơ đăng ký bảo hộ tên thương mại gồm:
-          Hồ sơ theo mẫu của cục sở hữu trí tuệ;
-          Tên thương mại của doanh nghiệp;
-          Các giấy tờ khác của doanh nghiệp.
 
 
Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp có vị trí không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi được chú trọng và khai thác một cách tối ưu, tài sản “vô hình” này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh để nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được phục vụ các dịch vụ chất lượng, bao gồm:
 

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả *

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.

Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch

Biểu phí sở hữu trí tuệ

 

Điều 76. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ
 
Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
 
Điều 77. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại
 
Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.
 
Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thương mại
 
Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
 
1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
 
2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
 
3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.
 

Từ khóa: đăng ký bảo hộ, đăng ký bảo hộ các yếu tố thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại việt nam, đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký bảo hộ logo, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký sáng chế,