• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, mã số, mã vạch, bằng sáng chế

Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 09:57

chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, mã số, mã vạch, bằng sáng chế,/ đăng ký sở hữu trí tuệ đăng ký bản quyền logo công ty website cục sở hữu trí tuệ địa chỉ cục sở hữu trí tuệ tin sở hữu trí tuệ ngày sở hữu trí tuệ công báo sở hữu công nghiệp cục sở hữu trí tuệ tại tp hcm đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu logo thủ tục đăng ký nhãn hiệu tờ khai đăng ký nhãn hiệu thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đăng ký nhãn hiệu độc quyền đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại việt nam đăng ký nhãn hiệu ở đâu đăng ký nhãn hiệu chứng nhận đăng ký nhãn hiệu logo đăng ký nhãn hiệu độc quyền thủ tục đăng ký nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu quốc tế đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đăng ký thương hiệu đăng ký bản quyền đăng ký thương hiệu đăng ký nhãn hiệu logo đăng ký thương hiệu độc quyền thủ tục đăng ký thương hiệu thủ tục đăng ký nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu độc quyền đăng ký nhãn hiệu quốc tế đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đăng ký bản quyền đăng ký bản quyền đăng ký bản quyền logo đăng ký bản quyền phần mềm đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu đăng ký bản quyền ý tưởng đăng ký bản quyền thương hiệu đăng ký bản quyền sách đăng ký bản quyền logo công ty

 
BIỂU PHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
 
I. NHÃN HIỆU
 
1. Thời gian thực hiện:
 
a) Thẩm định hình thức: 1 tháng
 
b) Công bố đơn: 2 tháng
 
c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 6 tháng
 
2. Chi phí:
 
a) 3 triệu đồng cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ. Nhóm thứ 2 trở lên, cộng thêm 2 triệu đồng.
 
b) Phí tra cứu nhãn hiệu: 500 nghìn đồng.
 
(Phí trên bao gồm cả phí, lệ phí nhà nước, nhưng chưa bao gồm thuế VAT)
 
II. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
1. Thời gian thực hiện:
 
a) Thẩm định hình thức: 1 tháng
 
b) Công bố đơn: 2 tháng
 
c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 6 tháng
 
2. Chi phí trọn gói: 8 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)
 
III. QUYỀN TÁC GIẢ
 
1. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc
 
2. Chi phí trọn gói: 3 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)
 
IV. MÃ SỐ, MÃ VẠCH
 
1. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc
 
2. Chi phí trọn gói: 3 triệu đồng/Ms (chưa bao gồm thuế VAT)
 
V. SÁNG CHẾ
 
1. Thời gian thực hiện:
 
a) Thẩm định hình thức: 1 tháng
 
b) Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, tháng thứ 2 kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung.
 
c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 12 tháng kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.
 
2. Chi phí trọn gói: 8 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)