• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 19:44

đăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền logo, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu, đăng ký bản quyền ý tưởng, đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký bản quyền bkav pro, đăng ký bản quyền sách, đăng ký bản quyền logo công ty,  

Đăng ký bảo hộ bản quyền

 

1. Sự cần thiết phải đăng ký bảo hộ bản quyền:

Cũng giống như đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, logo của Doanh nghiệp, việc đăng ký bản quyền là cơ sở pháp lý quan trọng để chống lại những hành vi làm nhái, làm giả, những hành vi vi phạm quyền tác giả dẫn đến những thiệt hại cả về mặt tiền bạc cũng như về uy tín, thương hiệu của Doanh nghiệp trên thị trường.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật thế giới hiện hành, ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, quyền tác giả đã được phát sinh mà không phụ thuộc vào việc nó đã được đăng ký hay chưa. Nhưng việc đăng ký bản quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng:
Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
Thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan; công bố trên Công báo về quyền tác giả; công khai trên “Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam” hằng năm; và đưa lên trang website quyền tác giả Việt Nam.
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được coi là bằng chứng về quyền tác giả đối với tác phẩm, tạo thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng tác phẩm, chuyển quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả, đặc biệt khi có tranh chấp.
 
Tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền

2. Bạn cần phải đăng ký bảo hộ bản quyền đối với các yếu tố nào:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoạc ký tự khác
Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
Tác phẩm báo chí
Tác phẩm âm nhạc
Tác phẩm sân khấu
Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự
Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
Tác phẩm nhiếp ảnh
Tác phẩm kiến trúc
Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học
Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

3. Tư vấn cho bạn những gì khi tiến hành đăng ký bảo hộ Bản quyền:

Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả
Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả
Tư vấn cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả
Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền
Tư vấn bảo vệ quyền lợi khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Bằng độc quyền
Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

4. Những thông tin bạn cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền của chúng tôi:

a. Thông tin:
Thông tin về tác giả, chủ sở hữu tác phẩm: Ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký HKTT, số CMND, ngày cấp, nơi cấp (nếu tác giả, chủ sở hữu tác phẩm là cá nhân); số giấy đăng ký KD, nơi cấp, ngày cấp, trụ sở…(với chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức);
Thông tin về tác phẩm: tên đầy đủ, nội dung tóm tắt, thời điểm sáng tác…
Các thông tin khác: chuyển nhượng quyền tác giả, thừa kế…
b. Tài liệu nộp đơn đăng ký:
02 tờ khai theo mẫu của Cục BQ đã được điền đầy đủ thông tin;
02 bản công chứng CMND/Giấy CNĐK KD của tổ chức, doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;
01 bản cam kết độc lập sáng tạo của tác giả;
Hợp đồng chuyển nhượng của tác giả cho chủ sở hữu trong trường hợp đăng ký bản quyền cho chủ sở hữu tác phẩm (không đồng thời là tác giả);
02 bản mẫu tác phẩm đăng ký;
Giấy ủy quyền nộp đơn (Nếu KH đăng ký BQ qua đại diện SHCN);
Các giấy tờ khác chứng minh quyền nộp đơn của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả…
 
 
 

1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

- 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng 1 bản);
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;
- Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự) – 1 bản (theo mẫu);
- Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu);
 

2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

- 03 bản mẫu tác phẩm gốc;
- 01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);
- 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;
- Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);
- Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu tác phẩm(pháp nhân) và tác giả (cá nhân), trong trường hợp tác giả thực hiện tác phẩm theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương hoặc trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm bỏ toàn bộ chi phí để tác giả thực hiện tác phẩm.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;
- Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);
- Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
 
 
Theo quy đinh tại Thông tư01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 để đăng ký nhãn hiệu thì bạn cần làm một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:
 
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): Theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT01/2007/TT-BKHCN; 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;  Giấy đăng ký kinh doanh(bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ khi có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.  Hồ sơ của công ty bạn sẽ được thẩm định theo quy trình sau:
 
a) Thẩm định hình thức:
 
Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không .Thẩm định về mặt hình thức là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 
Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.
 
b) Công bố đơn hợp lệ:
 
Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
 
c) Thẩm định nội dung:
 
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 

Đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm

Đăng ký logo độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký sáng chế

Đăng ký bản quyền tác giả

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề thương hiệu là một vấn đề đã, đang thu hút được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp để khẳng định bản sắc của mỗi doanh nghiệp trên thị trường. Với phương châm “luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập”, Công ty Topiclaw  cam kết mang đến cho Qúy khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng
 Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một yêu cầu rất cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của thương hiệu.
          Doanh nghiệp của quí vị đang xây dựng và phát triển thuơng hiệu, quí vị đã đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu cho doanh nghiệp mình chưa? Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
 
             Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Công ty chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.
 
 
Từ khóa: đăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền logo, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu, đăng ký bản quyền ý tưởng, đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký bản quyền bkav pro, đăng ký bản quyền sách, đăng ký bản quyền logo công ty,