• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Đăng ký độc quyền Thương hiệu Logo sản phẩm

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 17:57

Dịch vụ Đăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền logo, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu, đăng ký bản quyền ý tưởng, đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký bản quyền bkav pro, đăng ký bản quyền sách, đăng ký bản quyền logo công ty,

Đăng ký độc quyền Thương hiệu Logo sản phẩm

Đăng ký bản quyền là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ đứa con tinh thần, thành quả sáng tạo, thành quả trí tuệ của bạn. Đăng ký bản quyền giúp tài sản trí tuệ của bạn được bảo vệ; tránh sự sao chép, đánh cắp, sử dụng mà không xin phép, ngoài ra bạn sẽ có đầy đủ chứng cứ để chứng minh tư cách chủ sở hữu đối với tác phẩm khi có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.
Bạn đã sáng tạo và mong muốn đăng ký bản quyền! nhưng còn e ngại về thủ tục đăng ký?
Hãy đến với dịch vụ đăng ký bản quyền  để được hưởng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
Chúng tôi tư vấn  chuyên tư vấn đăng ký bản quyển tác giả, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký kiểu dáng công nghiệp… cung cấp hồ sơ đăng ký bản quyền, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước hoàn tất nhanh các thủ tục đăng ký bản quyền cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, nhãn hiệu, mã số mã vạch, phần mềm… tốt nhất với giá cạnh tranh nhất tại Hà Nội.
 
Đăng ký bản quyền
Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền bao gồm:
-  Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký bản quyền
-  Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền. Cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng.
-  Đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục Bản Quyền
-  Thay mặt Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
-  Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền
-  Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)
 

Đăng ký độc quyền sản phẩm

 

Dịch vụ Đăng ký độc quyền sản phẩm giúp bạn bảo vệ sản phẩm của mình là duy nhất. Mỗi một sản phẩm mới được ra đời thì đó là cả một sự sáng tạo lớn với bao nhiêu tâm huyết bạn dồn vào đó hay nói cách khác nó chính là đứa con tinh thần của bạn. Vì vậy bạn phải bảo vệ nó là độc nhất, là sản phẩm của riêng bạn mà thôi. Bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn bảo vệ đứa con tinh thần của mình mà không ai có thể sao chép nó.
 

Dịch vụ đăng ký độc quyền sản phẩm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (gọi chung là đơn) cho Cục Bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.
Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký.
Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp.
Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra tác phẩm, đặc biệt các tác phẩm sáng tạo, có giá trị thương mại và nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả.
 
 

Đăng ký độc quyền sáng chế

 
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH).
1. Hồ sơ Đăng ký độc quyền sáng chế:
-          Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/(theo Mẫu do Cục SHTT ban hành) và gồm hai (02) bản;
-          Bản mô tả sáng chế gồm hai (02) bản;
-          Yêu cầu bảo hộ, gồm hai (02) bản;
-          Bản vẽ, sơ đồ, …..(nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả sáng chế, gồm hai (02) bản;
-          Bản tóm tắt sáng chế gồm hai (02) bản;
-          Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một (01) bản;
-          Giấy uỷ quyền (nếu cần), gồm một (01) bản;
-          Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (01) bản;
 
Các tài liệu sau đây có thể nộp trong thời hạn ba (03) tháng tính từ ngày nộp đơn:
-          Bản tiếng Việt của bản mô tả sáng chế, Yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt sáng chế, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga;
-          Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;
-          Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.
-          Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.
-          Bản mô tả sáng chế phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo (nếu đối tượng cần được bảo hộ là sáng chế) và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
 
Bản mô tả SC/GPHI phải bao gồm các nội dung sau đây:
-          Chỉ số Phân loại Sáng chế Quốc tế (Chỉ số PSQ);
-          Tên gọi của giải pháp kỹ thuật;
-          Lĩnh vực kỹ thuật trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan;
-          Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết);
-          Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật).
-          Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.
-          Bản tóm tắt sáng chế để công bố một cách vắn tắt bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.
2. Các công việc đăng ký độc quyền thực hiện
2.1. Tư vấn trước khi đăng ký Đăng ký độc quyền sáng chế:
-     Tư vấn khả năng bảo hộ của sáng chế
 
2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký sáng chế:
- Lập tờ khai đăng ký sáng chế.
- Xây dựng bản mô tả sáng chế.
- Chụp hình minh họa giải pháp(nếu cần).
 
2.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 30 ngày.
- Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong vòng 03 ngày.
 
2.4. Quá trình theo dõi đơn Đăng ký độc quyền sáng chế:
- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.
- 30 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
- 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
- 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận.
 
 

ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN

 
 
Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xẩy ra tranh chấp logo thương hiệu.
1. Thủ tục đăng ký logo độc quyền: 
1.1. Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền logo thương hiệu.
1.2. Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 Bản sao y công chứng). 
1.3. Mẫu logo thương hiệu (11 mẫu), logo có kích thước không nhỏ hơn 70x70mm.
 
2. Các công việc đăng ký độc quyền thực hiện:
2.1. Tư vấn trước khi đăng ký logo độc quyền:

-     Tư vấn phân nhóm lĩnh vực bảo hộ độc quyền logo thương hiệu theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.

-     Tư vấn cho doanh nghiệp điều chỉnh logo thương hiệu khi sảy ra tình trạng tương tự với những logo thương hiệu đã đăng ký bảo hộ.

-     Thiết kế logo mới cho doanh nghiệp dựa trên các kết quả tra cứu sơ bộ nhằm trách sự trùng lắp khi đăng ký bảo hộ.

-     Tư vấn mô tả logo đăng ký một cách chính xác nhất nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo.

-     Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, nhãn mác bao bì, kiểu dáng sản phẩm,….

 
2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký:
- Lập tờ khai đăng ký logo thương hiệu độc quyền.
- In mẫu nhãn hiệu hàng hóa.
 
2.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ logo thương hiệu tại Cục SHTT Việt Nam trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày ký hồ sơ).
- Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong thời gian 04 ngày.
 
2.4. Quá trình theo dõi hồ sơ đăng ký:
- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.
-     07 ngày: Xác lập quyền ưu tiên đăng ký logo thương hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
-     02 tháng (kể từ này nộp đơn): Nhận được công văn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
-     09 tháng (kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
-     Giấy chứng nhận có hiệu lực 10 năm(kể từ ngày đăng ký) và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).
 
 

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

 
 
Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề bảo hộ thương hiệu là một vấn đề đã, đang thu hút được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình tránh vị mất cắp hoặc giả mạo thương hiệu.
1. Hồ sơ đăng ký thương hiệu:
1.1. Giấy phép đăng ký kinh doanh: 02 Bản sao y công chứng.
1.2. Tờ khai đăng ký thương hiệu độc quyền.
1.3. Mẫu thương hiệu đăng ký: 11 mẫu có khích thước không nhỏ hơn 70x70mm.
1.4. Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...).
 
2. Các công việc độc quyền thực hiện
2.1. Tư vấn trước khi đăng ký thương hiệu:

- Tư vấn phân nhóm (lĩnh vực bảo hộ thương hiệu độc quyền) theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế.

- Tư vấn tra cứu sơ bộ để xác định khả năng thương hiệu chuẩn bị đăng ký có tương tự hoặc trùng lắp với thương hiệu đã nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam.

- Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn thương hiệu phù hợp, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.

- Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác trong bộ nhận diện thương hiệu.

 
2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền:
- Lập tờ khai đăng ký thương hiệu độc quyền.
- In mẫu thương hiệu đăng ký bảo hộ.
 
2.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 03 ngày.
- Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong vòng 04 ngày.
 
2.4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký thương hiệu:
- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.
- Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.
- 07 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký thương hiệu độc qưyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
- 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
- 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận có hiệu lực 10 năm(kể từ ngày đăng ký) và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).
 
 
 

Đăng ký bản quyền tác giả

 
 
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM:
 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
Mẫu tác phẩm cần đăng ký (03 bản)
Phí đăng ký: 2.500.000VNĐ
Miễn phí tra cứu bản quyền : Để xác định khả năng Bản Quyền chuẩn bị đăng ký có thể tương tự hay trùng lắp với bản quyền đã nộp đơn tới Cục Bản Quyền Tác Giả hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa. 
QUÁ TRÌNH THEO DÕI HỒ SƠ:-            
Trong thời gian 05 ngày, sẽ nhận được TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN. 
Trong vòng từ 20 – 30 nhận GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 
Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Bản Quyền là 65 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 
 
Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với đối với tác giả, doanh nghiệp,
Thủ tục đăng ký bản quyền phần mền:
 
Tài liệu cần cung cấp:
 
1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả / đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
 
- Ba đĩa CD ghi Phần mềm
 
- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
 
- Giấy uỷ quyền của tác giả / đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản);
 
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả /các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
 
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả / các đồng tác giả
 
2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
 
- Ba đĩa CD ghi Phần mềm
 
- Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
 
- Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)
 
- Giấy chuyển nhượng từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)
 
- Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty và Giấy phép kinh doanh (1 bản)
 
- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả / các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉa / các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
 
- Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
 
- Giấy cam đoan của tác giả
 

Từ khóa: Đăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền logo, đăng ký bản quyền phần mềm, đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu, đăng ký bản quyền ý tưởng, đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký bản quyền bkav pro, đăng ký bản quyền sách, đăng ký bản quyền logo công ty,

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được luật sư hướng dẫn chi tiết.