• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, mẫu giấy phép thăm dò khoáng sản, xin giấy phép thăm dò khoáng sản, đơn xin thăm dò khoáng sản, thủ tục thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản, luật khoáng sản,  

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh du lịch

Giấy phép kinh doanh du lịch đăng ký kinh doanh hà nội luật du lịch cấp giấy phép thành lập văn cục doanh nghiệp  

Xem thêm: Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh du lịch
Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

 

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
 
Mục đích Để quản lý việc cung cấp dịch vụ viễn thông
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
631 Hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Nơi nộp hồ sơ
Xem thêm: Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo

Giấy phép thực hiện quảng cáo, cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, mẫu giấy phép thực hiện quảng cáo, thủ tục phép thực hiện quảng cáo, cấp giấy phép thực hiện quản b, thủ tục cấp giấy phép, đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện quảng cáo,  hủ tục cấp phép quảng cáo trên truyền hình thủ tục xin cấp phép quảng cáo cấp phép quảng cáo sẽ thoáng hơn

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo
Thủ tục cấp Giấy phép thầu

Giấy phép thầu mẫu đơn xin cấp giấy phép thầu giấy phép thầu theo mẫu giấy phép thầu lần đầu giấy phép nhà thầu nước ngoài nhà thầu xây dựng nước ngoài  

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép thầu
Giấy phép tin kinh tế của hãng tin nước ngoài

 

Giấy phép mua tin kinh tế của hãng tin nước ngoài

 
Mục đích Nhằm quản lý và kiểm soát việc mua tin kinh tế các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp kinh tế - tài chính - ngân hàng Việt Nam
Thể loại Giấy phép
Xem thêm: Giấy phép tin kinh tế của hãng tin nước ngoài
Giấy phép xuất bản

Giấy phép xuất bản giấy phép xuất bản sách tài liệu giấy phép xuất bản mẫu giấy phép xuất bản bản tin thủ tục xin giấy phép xuất bản luật xuất bản xuất bản tài liệu không kinh doanh giấy phép xuất bản bản tin  

Xem thêm: Giấy phép xuất bản
Thủ tục nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

Thủ tục nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế  

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế
Nhập khẩu rượu dưới dạng nước cốt và phụ liệu để đóng chai tại Việt Nam

Nhập khẩu rượu dưới dạng nước cốt và phụ liệu để đóng chai tại Việt Nam  

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
Xem thêm: Nhập khẩu rượu dưới dạng nước cốt và phụ liệu để đóng chai tại Việt Nam
Thủ tục cấp Giấy phép mua súng săn

Thủ tục cấp Giấy phép mua súng săn  

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép mua súng săn
Thủ tục đăng ký Giấy phép niêm yết cổ phiếu/trái phiếu

Thủ tục đăng ký Giấy phép niêm yết cổ phiếu/trái phiếu  

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
Xem thêm: Thủ tục đăng ký Giấy phép niêm yết cổ phiếu/trái phiếu