• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow
Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

 
Mục đích
Để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con người, duy trì và phát triển nòi giống; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
Xem thêm: Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước
Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ

Giấy phép triển lãm, cấp giấy phép triển lãm, thủ tục phép triển lãm, nhiếp ảnh và triển lãm, triển lãm mang tính quốc gia, xin phép, tổ chức sự kiện, các bước tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức sự kiện, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện là gì, nghề tổ chức sự kiện, cách tổ chức sự kiện, tổ chức sự kiện tuyển dụng, quy trình tổ chức sự kiện,  

Xem thêm: Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ
Đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư, mẫu giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư là gì, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư bằng tiếng anh, giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh, luật đầu tư, dự án đầu tư, đăng ký đầu tư,  

Xem thêm: Đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy phép Dịch vụ làm phim

 

Giấy phép hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 
Mục đích
Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
Xem thêm: Giấy phép Dịch vụ làm phim
Thủ tục cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

tiêu chuẩn môi trường, tài liệu tiêu chuẩn, tiêu chuẩn môi trường không khí, tiêu chuẩn môi trường việt nam, tiêu chuẩn môi trường nước, tiêu chuẩn việt nam về môi trường, yêu môi trường, luat bảo vệ môi trường, cá nhân trong bảo vệ môi trường,  

Xem thêm: Thủ tục cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
Gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
 
Mục đích
Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động in xuất bản phẩm và nội dung của xuất bản phẩm in theo hợp đồng cho nước ngoài.
Mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

 

Mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
 
Mục đích Quản lý việc thành lập và hoạt động của văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.
Thể loại Giấy phép
Xem thêm: Mở văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
Dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính liên doanh

cho thuê tài chính, dịch vụ cho thuê tài chính, hoạt động cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính là gì, hợp đồng cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính ngân hàng công thương, cho thuê tài chính là gì, điều kiện cho thuê tài chính, pháp luật về cho thuê tài chính,  

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cho thuê tài chính liên doanh
Thành lập công ty tài chính liên doanh

thành lập công ty liên doanh, thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, luật thành lập công ty liên doanh, thành lập công ty tnhh, thành lập công ty cổ phần, công ty liên doanh nước ngoài, tư vấn thành lập doanh nghiệp, thế nào là công ty liên doanh,

Xem thêm: Thành lập công ty tài chính liên doanh
Thành lập công ty tài chính Nước ngoài

thành lập công ty tài chính, lập thêm công ty tài, công ty tài chính là, cty tài chính, phần mềm về tài chính, thủ tục thành lập công ty tài chính, điều kiện thành lập công ty tài chính, điều kiện thành lập công ty,  

Xem thêm: Thành lập công ty tài chính Nước ngoài