• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thuê luật sư, Chi phí luật sư, Giá thuê luật sư


Giá chi phí dịch vụ luật sư: thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thứ bảy, 13 Tháng 4 2013 12:51

thành lập công ty các bước thành lập công ty quy trình thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần

 

xin trân trọng gửi tới các Quý khách hàng về bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực ĐẦU TƯ áp dụng trong năm 2013 cụ thể  như sau:

Danh mục các dịch vụ tư vấn và lệ phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế VAT):

STT

Dịch vụ

Thu lệ phí
(mức tối thiểu)

Ghi chú

1

Thành lập Công ty nước ngoài tại Việt Nam (xin cấp giấy chứng nhận đầu tư).

1.500

(USD trở lên) 

Mức giá tối thiểu áp dụng cho thủ tục thông thường, không thuộc trường hợp dự án đầu tư, lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

2

Điều chỉnh, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

550 (USD) 

Mức giá tối thiểu áp dụng cho khu vực Hà Nội và vùng phụ cận. Ngoài phạm vi trên đây, mức giá theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh dịch vụ.

3

Chuyển nhượng dự án đầu tư.

1.500  (USD) 

- Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể

4

Giới thiệu địa điểm đầu tư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

500 (USD) 

Nt, trường hợp áp dụng mức % giá trị dự án được thực thực hiện theo quy định riêng của công ty.

5

Môi giới thương mại & đại diện cho thương nhân.

500 (USD) 

Mức giá tối thiểu chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ ngoài khu vực Hà Nội.

6

Đại diện đàm phám Hợp đồng.

500 (USD)

Mức giá tối thiểu áp dụng cho loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.

7

Soạn thảo và kiểm tra các loại Hợp đồng kinh tế cho nhà đầu tư nước ngoài

250 (USD)

Mức giá tối thiểu áp dụng cho loại hợp đồng thông thường, không bao gồm chi phí đi lại của chuyên gia tư vấn.

8

Hoạt động tư vấn thường xuyên cho các tổ chức và cá nhân.

500 (USD/tháng) 

Thời gian sử dụng chuyên gia tư vấn 20h/tuần, 80h/tháng. Thù lao phụ trội theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.

9

Hoạt động đại diện thực hiện các thủ tục hành chính khác như: Xin các loại giấy phép con cho doanh nghiệp; Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Các loại giấy tờ cá nhân như Giấy phép lao động, thẻ tạm trú……..

350 (USD)

 

Căn cứ tính phí dựa vào tính phức tạp của mỗi vụ việc,  được xem xét tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.

10

Hoạt động đại diện cho đương sự tại Tòa án.

350 (USD)

- Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể

11

Hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm – dịch vụ, xúc tiến thương mại & đầu tư …..

350 (USD)

- Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể

12

Hoạt động cung cấp các văn bản, quy chế phục vụ nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành hoạt động của doanh nghiêp.

350 (USD)

- Căn cứ tính phí tính trên nội dung và tính phức tạp của vụ việc tại thời điểm phát sinh yêu cầu dịch vụ.

13

Và các hoạt động tư vấn khác

Theo vụ việc

- Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể

2. Hiệu lực:

- Bảng dịch vụ và mức giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

- Mọi hoạt động điều chỉnh loại dịch vụ cung cấp, mức thu, cách thức thu lệ phí có liên quan qua từng thời kỳ công ty sẽ báo giá chi tiết.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng,

Trân trọng./.

 

 

Từ khóa: 

 

 • thành lập công ty

 • các bước thành lập công ty

 • quy trình thành lập công ty

 • thành lập công ty cổ phần

 • thủ tục thành lập công ty tnhh

 • thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • thành lập công ty tnhh 2 thành viên

 • luật thành lập công ty cổ phần

 • điều lệ thành lập công ty cổ phần