• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thuê luật sư, Chi phí luật sư, Giá thuê luật sư


Giá chi phí Dịch vụ luật sư: tư vấn doanh nghiệp

Thứ bảy, 13 Tháng 4 2013 12:47

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, Tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộgiữa các cổ đông/thành viên trong công ty.  Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

Danh mục các dịch vụ tư vấn chuyên sâu lĩnh vực doanh nghiệp:

STT

Dịch vụ

Thu lệ phí
(mức tối thiểu)

Ghi chú

1

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

3.500.000 (VND) 

Tư vấn và giải quyết mọi vấn đề pháp lý phát sinh cho doanh nghệp

2

Tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp.

 

4.800.000 (VND) 

- Soạn thảo nội dung hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo tính hợp pháp về nội dung và hình thức của hợp đồng

3

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộgiữa các cổ đông/thành viên trong công ty.

5.000.000 (VND) 

- Giải quyết mọi mâu thuẫn phát sinh: Tranh chấp tài sản, phần vốn góp, lợi nhuận…

4

Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

5.000.000 (VND) 

Tư vấn những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ nhân viên…

5

Luật sư riêng cho doanh nghiệp

5.000.000 (VND) 

- Cử luật sư tham gia trực tiếp các công việc/vụ việc phát sinh để tư vấn và giải quyết.

6

Tư vấn xây dựng và soạn thảo quy chế hoạt động của doanh nghiệp: Quy chế quản lý sàn giao dịch bất động sản; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần; Quy chế phòn ban….

9.800.000 (VND) 

- Xây dựng quy chế quản lý nội bộ theo yêu cầu và tính chất hoạt động của doanh nghiệp

7

Cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp

200 (USD/1 công ty) 

- Chúng tôi cung cấp báo cáo tài chính năm gần nhất của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên toàn quốc…Báo cáo được tổng hợp và phân tích dựa trên những nguồn thông tin chính xác và hợp pháp.

 

 

 

Kính mong được hợp tác.

Trân trọng./