• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Dịch vụ xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời

Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 18:35

Dịch vụ xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời, Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

Chúng tôi tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời, đại diện cho khách hàng nộp và giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời.
 
 

1. Trình tự thực hiện xin giấy phép quảng cáo ngoài trời

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định.
- Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo ngoài trời (quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức quảng cáo tương tự) phải gửi hồ sơ xin phép đến Sở Văn hoá – Thông tin nơi thực hiện quảng cáo.
 

2. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo ngoài trời gồm:

- Đơn xin thực hiện quảng cáo (Theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;
- Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo;
- Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.
- Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mãi của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
* Trường hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp.
* Đối với quảng cáo đã hết thời hạn mà tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo tên giao dịch, địa chỉ, điện thoại của mình trên phương tiện đó phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo mẫu (makét) đến Sở Văn hoá – Thông tin nơi thực hiện quảng cáo.
* Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà người xin giấy phép không thực hiện thì giấy phép không còn hiệu lực.

 
Nếu bạn đang tìm thủ tục xin giấy phép kinh doanh thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!
Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.
Chúng tôi cung cấp Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh.....

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư